Гар­нi хло­пцi i ко­ман­да-ма­ши­на

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

Пе­ре­міг­ши сво­го най­прин­ци­по­ві­шо­го кон­ку­рен­та, «Ша­хтар» ви­йшов в одно­о­сі­бні лі­де­ри за кіль­кі­стю ви­гра­них Куб­ків кра­ї­ни Фо­то УНІАН.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.