А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Ми­ну­ло­го по­не­діл­ка бо­йо­ви­ки 42 ра­зи по­ру­ши­ли ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню, з них 11 — за­сто­со­ву­ва­ли за­бо­ро­не­ні Мін­ськи­ми до­мов­ле­но­стя­ми мі­но­ме­ти.

«Сит уа­ція в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня ООС за­ли­ша­ла­ся скла­дною. Ін­тен­сив­ність бо­йо­вих дій на лі­нії зі­ткне­н­ня змен­ши­ла­ся. На­ші вій­ська ве­ли ак тив­ну обо­ро­ну та да­ва­ли аде­ква­тну від­по­відь про­тив­ни­ку», — йде­ться у зві­ті прес-цен­тру Опе­ра­ції об’єд­на­них сил.

За ми­ну­лу до­бу зі склад у ООС за­ги­блих i по­ра­не­них не­має. За да­ни­ми роз­від­ки, се­ред про­тив­ни­кiв один уби­тий i три по­ра­не­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.