А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

Уран­ці 17 трав­ня бо­йо­ви­ки об­стрі­ля­ли шко­лу в Сві­тло­дар­ську Ба­хмут­сько­го ра­йо­ну, по­стра­ждав чо­ло­вік, який у мо­мент «при­льо­ту» на сво­є­му ав­то про­їжджав повз шко­лу. Як по­ві­до­мив го­ло­ва До­не­цької вій­сько­во-ци­віль­ної адмі­ні­стра­ції Пав­ло Же­брів­ський у «Фейс­бу­цi», «при­ле­ті­ло» й ро­зір­ва­ло­ся про­сто на шкіль­но­му по­двір’ї». Се­ред учи­те­лів i шко­ля­рів по­стра­жда­лих не­має.

«Нав­чаль­ний про­цес при­зу­пи­не­но. Ді­тей роз­пу­сти­ли по до­мів­ках», — на­пи­сав Же­брів­ський. І до­дав, що в шко­лі по­ви­лі­та­ли ві­кна.

Про­ку­ра­ту­ра До­не­цької обла­сті ква­лі­фі­ку­ва­ла по­дію як те­ро­ри­сти­чний акт. На мо­мент об­стрі­лу в шко­лі пе­ре­бу­ва­ло 387 учнів i 46 осіб пер­со­на­лу шко­ли.

Во­дно­час у ра­йо­ні Мар’їн­ки До­не­цької обла­сті під час ко­ро­тко­го бою бій­ці ЗСУ за­хо­пи­ли три мі­но­ме­ти, з яких бо­йо­ви­ки ве­ли во­гонь по їхніх по­зи­ці­ях. Ста­ло­ся це, ко­ли за­хи­сни­ки Укра­ї­ни здій­сни­ли рі­шу­чий рейд у тил про­тив­ни­ка.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.