Чем­піон­ський мо­тив

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

При­ма ві­тчи­зня­но­го те­ні­су ви­гра­ла під­сум­ко­вий тур­нір ро­ку й під­ня­ла­ся на че­твер­ту схо­дин­ку рей­тин­гу WTA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.