Шан­таж — і ні­чо­го осо­би­сто­го!

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

Ке­рів­ни­цтво «Укр­по­шти» ви­ма­гає чер­го­во­го під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на вла­сні по­слу­ги — у ви­пад­ку від­мо­ви по­гро­жує ма­со­ви­ми ско­ро­че­н­ня­ми від­ді­лень та ли­сто­нош, а та­кож пла­нує при­пи­ни­ти об­слу­го­ву­ва­н­ня пен­сіо­не­рів

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.