А обід iз ба­на­на­ми — за роз­кла­дом

Ukrayina Moloda - - Головна Сторінка -

50 вій­сько­вих ча­стин пе­ре­йшли на но­ву си­сте­му хар­чу­ва­н­ня Фо­то з сай­та mil.gov.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.