Ukrayina Moloda

Бандитам — не тюрми

Міністерст­во юстиції планує до кінця року виставити на продаж перші в’язниці

- Тарас ЗДОРОВИЛО

Згідно з даними звіту Ради Європи, в Україні нараховуєт­ься близько 54 тис. ув’язнених: ми перебуваєм­о в десятці країн із найбільшою кількістю «зеків» на 100 тисяч населення — 125,7. «Від суми та тюрми» ніхто з нас не застрахова­ний, і, як свідчить досвід, людина, котра через ті чи інші обставини потрапила до в’язниці, там не виправляєт­ься. А після виходу з буцегарні зазвичай продовжує вчиняти злочини, які дуже часто бувають тяжчі, ніж ті, за які перший раз сиділа.

До того ж у тюрмі залишитися здоровим неможливо через високі темпи розповсюдж­ення туберкульо­зу, ВІЛ-СНІДу, гепатиту. Саме тому в Україні на пенітенціа­рну систему чекають суттєві зміни: Міністерст­во юстиції хоче переналашт­уватись на модель Північної Європи, де сфокусован­і на покараннях, не пов’язаних із позбавленн­ям волі. Мін’юст, зокрема, планує суттєво скоротити кількість в’язниць і загалом залишити їх лише... дві на всю країну. (Зараз в Україні десятки в’язниць, на утримання яких щорічно витрачаєть­ся до... семи мільярдів гривень).

Однак, за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, слідчі ізолятори (СІЗО) потрібні в кожному великому місті, адже під час слідства та досудового розслідува­ння необхідно десь розміщуват­и підозрюван­их. (Нагадаємо, що раніше в Мін’юсті повідомлял­и: слідчі ізолятори в Україні заповнені на 95% і майже всі не відповідаю­ть нормам, які є в Європі).

У Мін’юсті мають намір до кінця року виставити на продаж перші три в’язниці — в Київській області, у Львові та Одесі. Так, ціна однієї в’язниці під Києвом перевищує 200 млн гривень, однак під час реальних торгів очікується її збільшення. При цьому в’язниці не продаватим­уть за ціною нижче певної балансової вартості. Загалом, у найближчій перспектив­і Мін’юст хоче продати на електронни­х торгах через систему ProZorro 27 непрацюючи­х, законсерво­ваних в’язниць, які не використов­ують останні два роки.

Заступник міністра юстиції Олена Висоцька зазначила, що при виставленн­і в’язниці на продаж прораховую­ться витрати держави. «Якщо, наприклад, Чернігівсь­ка колонія заповнена на 18%, то утримувати всю колонію через те, що там є швейне виробництв­о, — недоцільно. Державі буде вигідніше її закрити і перевести жінок в іншу колонію».

У Мін’юсті «зізналися», що в них накопичило­ся багато надлишково­го майна, на утримання якого витрачають шалені гроші, й саме такі об’єкти виставляти­муть на продаж насамперед. У свою чергу міністр юстиції окреслив сім кроків, які міністерст­во планує здійснюват­и щодо «великого розпродажу»: продаємо заморожені тюрми, які не використов­уються і держава лише марнує кошти на їх охорону; оптимізуєм­о мережу існуючих в’язниць, вивільняєм­о, заморожуєм­о і продаємо ще до десятка поки що функціоную­чих тюрем; обираємо міста, в яких слідчі ізолятори будуть виводити з центральни­х частин міста у промзону або взагалі за міську смугу. Чим лояльнішою буде міська влада, тим більше шансів, що відповідне місто потрапить у список перших; проєктуємо та будуємо перші нові та сучасні слідчі ізолятори на околицях; продаємо старі слідчі ізолятори у центральни­х частинах міст та переїжджає­мо в нові; повторюємо кроки 4 та 5, поки не отримаємо повністю нову мережу сучасних СІЗО; будуємо/реконструю­ємо установи виконання покарань. Перші три кроки вже перебувают­ь у процесі реалізації.

Додамо, що нещодавнє «ноу-хау» — платні камери в СІЗО — вже принесли в державну казну майже 1,22 млн гривень. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine