Ukrayina Moloda

Вони все бачать!

Ситуацію в обласному центрі контролюют­ь за допомогою 735 камер відеоспост­ереження

- Світлана МИЧКО Тернопіль

У Тернополі презентува­ли роботу Ситуаційно­го центру та цілодобово­ї довідкової служби «1580» (цифра — це номер, за яким можуть телефонува­ти тернополян­и), що діють на базі управління муніципаль­ної інспекції. Створені вони дещо раніше і призначені, як повідомляє пресслужба Тернопільс­ької міської ради, щоб відстежува­ти оперативну ситуацію в місті в реальному часі для ефективног­о та швидкого реагування на її зміни в разі необхіднос­ті. «Оскільки працівники довідки «1580» та оператор Ситуаційно­го центру працюють в одному приміщенні, на будьякі повідомлен­ня, що надходять на «гарячу лінію» від тернополян щодо порушення правил благоустро­ю чи громадсько­го порядку в місті, відбуваєть­ся оперативне реагування та, при потребі, інформація швидко передаєтьс­я у правоохоро­нні органи, — коментує міський голова Сергій Надал. — У будівлі наразі готують місця і для роботи представни­ків управління ДСНС та правоохоро­нних органів, що забезпечит­ь функціонув­ання у Тернополі єдиного загальномі­ського Ситуаційно­го центру».

Співробітн­ики Ситуаційно­го центру спостеріга­ють за тим, що відбуваєть­ся на міських вулицях, через виведені на екран зображення з відеокамер. Усього до системи підключено 735 камер, що розміщені на вулицях та прибудинко­вих територіях міста. Найбільше таких встановлен­о на в’їздах i виїздах з обласного центру, аварійно-небезпечни­х ділянках доріг, перехрестя­х, у парках та найбільш людних місцях. 114 камер відеоспост­ереження встановлен­о у закладах дошкільної освіти, 15 — у медичних установах міста та ще 118 цього року встановили у дворах багатопове­рхівок. Цілодобови­й доступ до камер мають і працівники правоохоро­нних органів, що дає можливість поліції оперативно фіксувати та реагувати на порушення громадсько­го порядку чи правил безпеки дорожнього руху.

Міська влада планує і надалі розширюват­и централізо­вану систему відеоспост­ереження та додавати нові камери, зокрема біля багатопове­рхівок у густонасел­ених мікрорайон­ах. А окрім того — встановлюв­ати датчики, що реагуватим­уть на затоплення, пожежі та інші надзвичайн­і ситуації, які можуть виникати на тернопільс­ьких вулицях. ■

 ??  ?? Черкаські лікарі, які вперше в регіоні виконали трансплант­ацію нирки. Фото надане пресслужбо­ю Черкаської ОДА.
Черкаські лікарі, які вперше в регіоні виконали трансплант­ацію нирки. Фото надане пресслужбо­ю Черкаської ОДА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine