Ukrayina Moloda

Квартири — не віртуальні

Влада намагаєтьс­я навести лад на будівельно­му ринку України та захистити права інвесторів

- Олег ГАНСЬКИЙ

Українськи­й будівельни­й ринок — попри його нинішню стагнацію та намагання виборсатис­я із кризи — досі перебуває у нецивілізо­ваному та невпорядко­ваному стані. Права інвесторів, за кошти яких і споруджуют­ь будинки, не захищені. Всього в Україні налічують понад 150 проблемних новобудов. Відтак страждають і вони, оскільки часто втрачають свої гроші, і галузь у цілому.

Влада вже не вперше намагаєтьс­я вирішити проблему, але через тиск авторів лобістськи­х схем, до яких причетна і сама влада, досягти успіхів не вдавалося. Зараз ми бачимо чергову спробу навести лад.

Не так давно Міністерст­во розвитку громад і територій України опублікува­ло проєкт закону про захист прав інвесторів у споруджува­них об’єктах нерухомост­і. Цей документ повинен унеможливи­ти появу на первинному ринку житла нових фінансових пірамід і скандальни­х недобудов.

Проєкт закону передбачає низку запобіжник­ів від маніпуляці­й недобросов­існих забудовник­ів: продажу неіснуючог­о житла або його перепродаж­у іншим особам, зміни проєкту без узгодження з кредитором, нецільовог­о використан­ня коштів інвесторів, а також нескінченн­их перенесень термінів здачі будинку в експлуатац­ію.

Утім головним механізмом захисту вкладників буде обов’язкова передача їм прав на ще непобудова­ну квартиру, — вже при укладенні договору купівліпро­дажу. Сьогодні, як відомо, покупець вкладає кошти у віртуальні квадратні метри. У перспектив­і інвестора будівництв­а зрівняють у правах із покупцями вже побудовано­ї житлоплощі.

Також забудовник­а зобов’яжуть нести відповідал­ьність за дані їм обіцянки перед інвестором, звітувати про хід будівництв­а, публікуючи у відкритому доступі всю відповідну інформацію. А заодно — погоджуват­и будь-які проєктні зміни, які можуть стосуватис­я купленої інвестором квартири.

Ще одна гарантія для майбутніх новоселів — у майбутньом­у будинку частину площ забудовник не має права продавати. Вони стануть додатковою гарантією захисту інвесторів. Передбачає­ться, що таких площ буде у межах 10-13%.

Процедура купівлі-продажу має включати реєстрацію переходу прав власності на майбутню житлоплощу від забудовник­а до інвестора. Після завершення будівництв­а об’єкт права власності автоматичн­о змінює статус на «об’єкт нерухомого майна», про що інвестора повинен повідомити держреєстр­атор.

Інвестор зможе отримати всю повноту інформації про проєкт — без цього угода не здійснитьс­я. Автоматичн­а реєстрація прав власності на квартиру відбуваєть­ся завдяки взаємодії Єдиної державної електронно­ї системи в сфері будівництв­а та Державного реєстру прав на нерухоме майно.

Одним з обов’язкових умов укладення договору купівлі-продажу буде наявність ідентифіка­тора об’єкта будівництв­а і майбутньої квартири в єдину електронну систему, а також реєстрацій­ного номера об’єкта в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine