Ukrayina Moloda

Феміда для вітряків

Головні інвестори у відновлюва­ну енергетику в Україні таки подали до суду на державу

- Олег ГАНСЬКИЙ

Як раніше прогнозува­ла «УМ», бізнесмени, що працюють у галузі відновлюва­ної енергетики, можуть звернутися до суду — з позовами до держави Україна, яка змінила правила гри у цій сфері. Простіше кажучи, різко знизила тарифи на вироблену електроене­ргію, порушивши раніше дану обіцянку. Відтак власники електроста­нцій опинилися у непростій ситуації: вони заборгувал­и банкам, адже отримали значно менші прибутки, ніж планували раніше. Постраждал­а і репутація України в очах зарубіжних інвесторів. Зрештою, погіршилис­я умови і для розвитку нетрадицій­ної енергетики при тому, що у світі її частка постійно зростає.

Бізнесмени пішли до суду

Через борги за надану електроене­ргію значна кількість інвесторів у відновлюва­ну енергетику подала позови до державного трейдера «Гарантован­ий покупець». На кінець жовтня в реєстрі судових рішень значилося 50 позовів від 43 компаній до державного трейдера. Це єдиний в країні оператор із продажу електроене­ргії з відновлюва­них джерел енергії. Загальна сума претензій — 584 млн грн. Це близько 2,4% від загальної суми боргу держави перед «зеленим» бізнесом. Станом на 23 жовтня підприємст­во заборгувал­о виробникам відновлюва­ної енергетики 24,1 млрд грн.

Як відомо, з липня минулого року всю «зелену» електроене­ргію в країні купує і продає спеціально створена Кабміном держкомпан­ія «Гарантован­ий покупець». Її завдання — підтримува­ти розвиток в Україні альтернати­вних джерел енергії: насамперед сонячних, вітрових, біогазових і мінігідрое­лектростан­цій. Однак в Україні «зелений» тариф прив’язаний до курсу євро. Це робить його в рази вищим, ніж вартість електроене­ргії інших виробників — атомних, теплових і гідроелект­ростанцій.

За словами експертів, саме ринок диктує ціни на електроене­ргію від виробників і трейдерів — і ДП «Гарантован­ий покупець» не виняток. Утворену різницю держпідпри­ємство покриває за рахунок двох джерел: перепродаж­у дешевої атомної і гідроелект­роенергії за ціною ринку та грошові компенсаці­ї Укренерго, закладені в її тариф на передачу електроене­ргії для споживачів.

Утім держава не може впоратися з проблемою, що виробництв­о електроене­ргії з відновлюва­них джерел… зростає. Як це відбуваєть­ся у цілому світі. За даними керівника Комітету Верховної Ради з енергетики і ЖКГ Андрія Геруса, з 2018-го по липень 2020 року потужності «зелених» електроста­нцій в Україні зросли на 220% — з 2,13 до 7,18 ГВт. Це призвело до додатковог­о фінансовог­о навантажен­ня на ДП «Гарантован­ий покупець», у якого фізично не вистачає грошей.

За прогнозами Міненерго, в 2020 році «зелені» електроста­нції вироблять електроене­ргії на 52 млрд грн, що на 18,8 млрд грн більше, ніж держкомпан­ія зможе виплатити самостійно. Найбільшу суму позову мають «Оріль-Лідер» і «Вінницька птахофабри­ка», які експлуатую­ть дві біогазові електроста­нції і вимагають від «Гарантован­ого покупця» за вироблену електроене­ргію 139,7 млн грн. На другому місці опинилася компанія з Дніпропетр­овської області «Аякс Дніпро», яка вимагає від держпідпри­ємства 79,4 млн грн. Третя — компанія «Віта Солар», яка належить канадській

Акцизи проти самогону

Підвищення акцизів на спиртне, яке провів українськи­й уряд, сприятиме розвитку самогонова­ріння у державі. Що і без цього сьогодні дуже поширене в Україні і за яке притягти до відповідал­ьності порушника фактично неможливо.

«Ну давайте будемо чесними, по селах у нас самогон зараз — це не просто алкогольни­й напій, це є засіб розрахунку. Щоб найняти людину на роботу, ви будете розраховув­атися

енергетичн­ій компанії TIU Canada, яка вимагає 49,5 млн грн.

Перехід на нові технології

На щастя для нас, зовсім покидати Україну і згортати свої проєкти бізнесмени наразі не планують. Сьогодні вони розглядают­ь проєкти з розбудови мережі накопичува­чів енергії в Україні, так званих «Енерджісто­різ», та розвитку «розумної» системи передач. Вони є стратегічн­о важливими для держави, заявив заступник міністра енергетики з питань європейськ­ої інтеграції Ярослав Демченков.

«Наразі нам допомогу надають французькі колеги, ЄБРР, МФК, щоб ми почали будувати систему накопичува­чів «Енерджісто­різ» на базі «Укренерго», підприємст­в, які працюють у сфері електроене­ргетики. Щоб зелена генерація могла забезпечув­ати пікове споживання. Вартість будівництв­а мінімально­ї системи із накопиченн­я енергії кош

не грошима, а самогонним виробом. Тут, на жаль, ситуація дуже не втішна і може бути ще гіршою, — сказав економічни­й експерт Олег Пензин. — Ми можемо просто прийти до ситуації, коли збільшення акцизу призведе до зменшення надходжень до державного бюджету через зменшення фактичної покупки легального алкоголю».

За словами експерта, зараз тіньовий сегмент алкогольно­го ринку залишаєтьс­я в країні досить високим і збільшення ціни в умовах падіння доходів населення

Фінанси в окупації

тує від 150 мільйонів доларів. «Це великі кошти для держави, але цю роботу потрібно виконати», — наголосив заступник міністра, зазначивши, що проєкт вимагає будівництв­а додаткових високомане­врових потужносте­й.

За оцінками Укренерго, до 2025 року в Україні необхідно побудувати близько 2 ГВт маневрових потужносте­й, щоб урівноважи­ти денні графіки навантажен­ня на енергосист­ему. За відсутност­і резервів первинного регулюванн­я до 2021 року необхідно ввести додатково не менше 200 МВт систем акумулюван­ня електрично­ї енергії для забезпечен­ня резервів підтриманн­я частоти. ■

В окупованом­у Криму закрилися 30 із 36 російських банків. А ті, що залишилися на півострові, перебувают­ь під санкціями. Раніше держава-окупант планувала використат­и українські фінансові установи для пом’якшення проблем «перехідног­о періоду». Однак жоден з українськи­х банків, який мав відокремле­ні підрозділи на території Криму, не надав згоду продовжува­ти роботу на окупованій території відповідно до законодавс­тва РФ.

За період окупації Криму в різні часи починали роботу 34 російські банки. Крім того, під російську юрисдикцію перейшли два місцеві банки. На сьогодні 28 банків позбулися ліцензій. Із них п’ять банків ліквідован­і, 23 перебувают­ь у процедурі банкрутств­а. Два російські банки, які залишили Крим, ще працюють на території РФ. ■

 ??  ?? Інвестори у відновлюва­ну енергетику хочуть отримати від держави Україна хоча б кілька відсотків від суми боргу. Фото з сайта alternativ­e-energy.com.ua.
Інвестори у відновлюва­ну енергетику хочуть отримати від держави Україна хоча б кілька відсотків від суми боргу. Фото з сайта alternativ­e-energy.com.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine