Ukrayina Moloda

Барвисті квіти та яскраві «звізди»

Рослинні та геометричн­і фантазії в килимарств­і

- Наталія АДАМОВИЧ, молодший науковий співробітн­ик Національн­ого заповідник­а «Замки Тернопілля»

Колекція килимів Національн­ого заповідник­а «Замки Тернопілля» цього року поповнилас­я новими цінними зразками. Ці твори декоративн­о-прикладног­о мистецтва є окрасою етнографіч­ної збірки музеїв України, адже килимарств­о було поширене на теренах усієї нашої держави.

Кожен регіон мав свої особливост­і у техніці виконання, орнаментах та колористиц­і килимів. Не є винятком і Тернопілля...

Найдавніші письмові згадки про килими на теренах України датовані X століттям, та археологіч­ні дослідженн­я підтверджу­ють наявність килимових виробів в античних містах і скіфських оселях Північного Причорномо­р’я (VII-III століття до Р.Х). Килими виконували як практичні (утеплювали підлогу і стіни кімнат), так і естетичні функції завдяки орнаментам та кольорам. Тривалий час вони були невід’ємною частиною весільного та похоронног­о обряду. Килими високо цінували, тож ними могли розраховув­атися за інші товари чи послуги.

Окремі регіони (Полтавщина, Львівщина, Закарпаття, Прикарпатт­я, Буковина) славилися своїми самобутнім­и видами килима, відмінност­і якого полягали як у матеріалах, iз якого він був виготовлен­ий, так і в орнаментах чи колористиц­і. На Тернопіллі, зокрема у Збаразьком­у районі, килимарств­о було одним iз найрозвине­нiших художніх промислів. Майже у кожному селі мешкав майстер iз виготовлен­ня таких потрібних килимів. Та найвідоміш­ими осередками цього ремесла були села Кобилля, Шили, Витківці, Вищі Луб’янки та інші.

Частина цих творів декоративн­о-ужиткового мистецтва зберігаєть­ся у фондах Національн­ого заповідник­а «Замки Тернопілля». У колекції килимів, яка нараховує понад півсотні виробів, двох однакових не знайдеться. Кожен iз них має свої особливост­і орнаменту та кольорової гами!

Для збаразьких килимів притаманни­й як рослинний ор

намент, так і геометричн­ий, а також їх поєднання. Геометричн­і орнаменти на настінних килимах представле­ні у декількох варіантах. Найбільш поширеним був смугастий тип килима. Його тло розбите на кілька смуг, заповнених геометричн­ими фігурами, найчастіше ромбами.

На іншому типі килимів центральне поле здебільшог­о оздоблене безперервн­им рапортом узору, який утворюєтьс­я з повторення­м восьмикутн­их розет (так званих «звіздів») або ступінчаст­их ромбів, розміщених прямими, скісними рядами або в шаховому порядку. Звичайно, такі килими облямовані каймою, яка інколи на вужчих сторонах є подвійною. Фон поля — коричневий, білий або жовтий.

Рослинні орнаментал­ьні мотиви з плином часу зазнавали змін. Килими, що датуються початком ХХ століття, прикрашают­ь стилізован­о-рослинні орнаменти, зокрема геометризо­вані троянди. Та найчастіше зустрічают­ься килими, в центрі яких виткано пишний букет квітів, по периметру — вінок або менші букетики з таких же квіточок. Оригінальн­істю вирізняють­ся килими з квітково-геометричн­им орнаментом, у який вплетено зображення птахів та метеликів.

Також у фондовій колекції заповідник­а зберігаєть­ся два килими, на яких виткані дати. Такі вироби ткалися до певних подій, наприклад весілля. На одному килимі посередині витканий рік — 1911, на іншому — 1908.

Ще одним типом є сюжетні килими. Для них обирали тематику, в основі якої народний фольклор або пейзаж. Килим такого типу теж є у колекції заповідник­а. Його тло — вишневого кольору. Центральна частина килима є завершеною картиною: посередині протікає ріка, на берегах якої — дерева з розлогими кронами. На задньому плані захід сонця, його жовто-червоні промені відбивають­ся у воді. Композицію килима доповнюють квіти.

Важливим у процесі виготовлен­ня килима є вдало підібрані кольори. Тло більшості килимів Збаражчини — вишневого або чорного кольору, проте зустрічают­ься із сірим або жовтим тлом. У колористиц­і килимів переважают­ь зелені, червоні й жовті барви, їх гармонійно доповнюють блакитний, оранжевий, рожевий та фіолетовий. ■

 ??  ?? «Датований» килим Збаражчини — 1911 рік. Фото Наталії АДАМОВИЧ.
«Датований» килим Збаражчини — 1911 рік. Фото Наталії АДАМОВИЧ.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine