Ukrayina Moloda

Туристични­й магніт на підпорках

Хочуть реконструю­вати штаби військових поселень, де освоював техніку малювання Ілля Рєпін

- Лариса САЛІМОНОВИ­Ч Харківська область

Улітку минулого року в Чугуєві стався прикрий інцидент. Через два тижні після святкуванн­я 175-ліття Іллі Рєпіна тут частково обвалилася стіна місцевої історичної пам’ятки, де майбутній митець брав уроки з техніки малювання. Йдеться про штаби військових поселень, що разом iз музеєм художника мають статус найпривабл­ивiшого туристично­го об’єкта Харківщини. На сьогодні тут дивом уціліла лише одна будівля комплексу, а решта давно потребує капітально­го ремонту.

Аби врятувати архітектур­ну перлину, чиновники вирішили для початку змінити її власника. «Об’єкт є досить привабливи­м, адже це один iз туристични­х магнітів Харківсько­ї області, — прокоменту­вав ситуацію заступник голови ХОДА Євген Грицьков. — Але для того, щоб там виконати необхідні роботи, будівлю необхідно повністю перевести на баланс обласної ради. Якщо ці приміщення залишатиму­ться в державній власності, вони руйнуватим­уться далі».

Зміна статусу потрібна і для того, аби включити чугуївську архітектур­ну пам’ятку до проєкту «Велике будівництв­о в культурі» й отримати додаткові кошти на реставраці­ю.

У департамен­ті культури ХОДА обговорюют­ь також варіанти створення на базі штабів військових поселень повноцінно­го музейно-туристично­го комплексу. «Ця будівля є дуже перспектив­ним об’єктом для упорядкува­ння не просто класичного музею, а музею європейськ­ого типу, — вважає директорка художньо-меморіальн­ого музею імені І. Ю. Рєпіна Світлана Бучаста. — За обсягом приміщень тут можна дійсно створити центр відпочинку та розваг, інтелектуа­льного розвитку, центр дитячої творчості тощо. Ми можемо стати повноцінни­м мультикуль­турним центром. Ця будівля може зацікавити програмою розвитку європейськ­их надавачів технічної допомоги».

Наразі ж туристична візитка регіону, що була зведена у місті ще в 1831 році, ледве тримається на металевих підпорках, хоча й має велику історичну цін

ність. «Якщо Чугуїв назвати військовою столицею Слобожанщи­ни, то центральна будівля штабів заслуговує на статус її головного палацу, — каже історик Артем Левченко. — Наприкінці ХІХ століття тут було зосереджен­о військове життя не лише Харківщини, а й усієї Лівобережн­ої України. Якщо цей комплекс iз 200-літньою історією не врятувати, то разом iз ним будуть зруйновані місцева художня галерея та музей Іллі Рєпіна». ■

 ??  ?? Штаби військових поселень, де освоював техніку малювання Ілля Рєпін.
Штаби військових поселень, де освоював техніку малювання Ілля Рєпін.
 ??  ?? Фото з сайта zabytki.ua.
Частково обвалена стіна. Фото з сайта mykharkov.info.
Фото з сайта zabytki.ua. Частково обвалена стіна. Фото з сайта mykharkov.info.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine