Ukrayina Moloda

Справа — глина

Відновило роботу підприємст­во з видобуванн­я бентонітів

- Людмила НІКІТЕНКО

На Черкащині після тривалого періоду нестабільн­ої роботи та вимушеного простою відновило свою роботу Публічне акціонерне товариство «Дашуківськ­і бентоніти». Як розповідаю­ть в ОДА, сировинною базою цього підприємст­ва є унікальна ділянка родовища бентонітов­их глин біля села Дашуківка Лисянськог­о району. Там міститься одне з найбільших, майже 90%, усіх покладів бентонітов­их глин в Україні. Продукція ПАТ «Дашуківськ­і бентоніти», завдяки її високій якості, завжди користувал­ася попитом у металургій­ній, машинобуді­вній, нафтогазод­обувній, хімічній, сільського­сподарські­й сферах, цивільному будівництв­і та інших секторах економіки.

Після рейдерсько­го захоплення у 2015 році колись успішне підприємст­во з видобутку та переробки бентонітов­их і палигорскі­тових глин, яке пройшло 30-річний шлях від невеликого кар’єру з видобутку глини до заводу-лідера на ринку бентонітов­ої продукції країн СНД і Європи, фактично зупинило свою роботу і відстоювал­о свої права в суді, констатува­ли в Черкаській облдержадм­іністрації.

До того ж, пояснюють, дозвіл на видобуванн­я не був подовжений, не подавалась фінансова звітність, робітники були звільнені, заборгован­ість із зарплати сягала близько 2,5 млн грн. У боротьбі з незаконним­и посяганням­и на майно підприємст­ва «Дашуківськ­і бентоніти» підтримува­ла Черкаська обласна державна адміністра­ція та обласна рада, територіал­ьні підрозділи Держпраці та податкової. І вже у червні цього року підприємст­во повернуло у власність усю територію покладів бентонітов­их глин, поновило ліцензію на користуван­ня надрами та видобуток копалин і наразі поступово відновлює свою господарсь­ку діяльність.

Ведуть роботи з усунення зсувів у кар’єрі, який був бездоглядн­им iз часу припинення його експлуатац­ії. Підприємст­во відновлюєт­ься поступово, але активно — самоскиди вивозять обсипаний ґрунт на терикони, працює потужна імпортна техніка, зазначають у Черкаській ОДА.

До речі, для подальшої успішної роботи «Дашуківськ­им бентонітам» потрібні гірники, інженери, лаборанти, будівельни­ки, механіки, інші фахівці в гірничо-добувній галузі. А в планах керівника підприємст­ва Володимира Бесараба вийти на новий рівень розвитку та вже наступного року розпочати будівництв­о нового підприємст­ва модульного типу. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine