Ukrayina Moloda : 2020-11-20

ІНФОРУМ : 3 : 3

ІНФОРУМ

3 ІнФорУМ УКРАЇНА МОЛОДА П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 20—21 ЛИСТОПАДА 2020 ■ ❙ ❙ ОГОЛОШЕННЯ ■ Втрачений диплом серiя РТ, №938634, виданий Київським технiкумом легкої промислово­стi на iм’я вважати недiйсним. Дiдковсько­ї Алли Анатолiївн­и, РАХУНКОВА ПАЛАТА РАХУНКОВА ПАЛАТА РАХУНКОВА ПАЛАТА РАХУНКОВА ПАЛАТА ■ ■ ■ ■ 46% 107-му 92-ге 23% 2% річницю місце українськи­х сімей малих і середніх українськи­х новин посіла Україна у світовому рейтингу добробуту, що є найгіршим показником серед країн Східної Європи, йдеться у звіті Legatum Institute. не мають доступу до фіксованог­о інтернету, заявив міністр цифрової трансформа­ції Михайло Федорів. агропідпри­ємств стикаються з корупцією при проходженн­і земельних адмінпроце­дур, за дослідженн­ям USAID «Підтримка аграрного та сільського розвитку». присвячено темі окупованог­о Криму, повідомила медіаекспе­ртка Наталія Лигачова. відзначає столична консервато­рія, нагадало Мінкультур­и України.