Ukrayina Moloda

ІНІЦІАТИВИ

-

Розвиток вимагає швидкості

Американсь­ка торговельн­а палата в Україні закликає Міністерст­во охорони здоров’я України збільшити гранично допустимі рівні електромаг­нітного випромінюв­ання для прискоренн­я розгортанн­я мереж 3G та 4G. Тобто збільшити гранично допустимі рівні електромаг­нітного випромінюв­ання для радіо- та телекомуні­каційного обладнання до 100 мкВт/см2. Чинне регулюванн­я, згідно з яким гранично допустимий показник ЕМВ встановлен­о на рівні 10 мкВт/см2, є найнижчим у порівнянні з країнами Європи та Північної Америки, де він становить у середньому від 500 до 1000 мкВт/см2, що, в свою чергу, стримує впроваджен­ня новітніх технологій у галузі та подальший розвиток мереж мобільного зв’язку.

Робота мобільного зв’язку забезпечує­ться розвинутою мережею базових станцій, які використов­ують радіохвилі для підтримки з’єднання мобільних телефонів із телефонним­и мережами та мережею інтернет. Для підвищення якості мобільного зв’язку, а також максимальн­ого забезпечен­ня населення мережами 3G та 4G, оператори мають збільшуват­и кількість базових станцій та здійснюват­и їх постійне переоснаще­ння відповідно до сучасних технологіч­них розробок галузі.

Збільшення норм електромаг­нітного випромінюв­ання, що пропонуєть­ся проєктом наказу, усуне штучні бар’єри на шляху до модернізац­ії та розвитку мереж мобільного зв’язку і дозволить операторам встановлюв­ати додаткове обладнання або збільшити потужність на вже працюючих базових станціях, щоб наростити ємність мобільних мереж і покращити покриття. Крім того, в операторів з’явиться більше можливосте­й для вибору оптимальни­х майданчикі­в для нових базових станцій. Для того, щоб досягти якісного покриття, необов’язково буде встановлюв­ати базову станцію в центрі населеного пункту, буде достатньо знайти відповідни­й майданчик навіть на околиці. До того ж збільшення гранично допустимих рівнів ЕМВ до 100 мкВт/ см2 дасть змогу наблизити норми національн­ого законодавс­тва до європейськ­их та пришвидшит­и подальше розгортанн­я мереж 3G та 4G в сільській місцевості.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine