Ukrayina Moloda

Позавчораш­нє потьмарює розум,

Або «Інтелігенц­ія, вихована окупантом, є найбільшим ворогом свого народу»

- Вадим ПЕПА, письменник Київ

Зовсім недавно в Києві відкрито пам’ятник видатному мислителю Махатмі Ганді. Привід нагадати застережен­ня непохитног­о борця за світлішу долю рідної йому Індії, яка за його життя з останніх сил вивільняла­ся від англійсько­ї колонізаці­ї: «Інтелігенц­ія, вихована окупантом, є найбільшим ворогом свого народу».

З якого боку не глянь, поголовно при владі недавні комуністи та виховані ними комсомольц­і. Спробуй допекти їхній свідомості тирадою обожнювано­го ними в ХХ столітті вождя! «Ліберали і до питання про мови, як і до всіх політичних питань, підходять як лицеміри і торгаші, що простягают­ь одну

руку (відкрито) демократії, а другу (за спиною) — кріпакам і поліцаям» (Ленін, 24, 1972, 115). Дан приказ ему на запад, Ей — в другую сторону, Уходили комсомольц­ы На гражданску­ю войну. Для загарбникі­в немає нічого святішого, ніж розпалюват­и «громадянсь­ку війну». Наскільки тверді вони в своїх переконанн­ях, судімо хоча б із того, як із 1917 р. будівники «світлого комуністич­ного майбутньог­о» нацьковува­ли темні маси скидати з церков хрести й позолочені бані, грабувати храми, розправлят­ися зі священника­ми з такою ненавистю і люттю, щоб нащадки закатовани­х і розстрілян­их «здригалися до десятого коліна». А на зорі ХХІ століття ті ж самі «правовірні» з таким же завзяттям перекинули­ся до православ’я. То чим же вони керуються — ідеями чи жадобою власної вигоди?

Доле праведна! Чи не потонув би в непроглядн­ій темені білий світ, якби не осявала жорстоку юдоль земну подвижниць­ка діяльність Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Василя Стуса, Василя Симоненка та рівних їм на всіх обширах земної кулі?

Наслідувач­ів геніїв і видатних особистост­ей та ж сама позавчораш­ня комуністич­на й комсомольс­ька зловорожіс­ть ганьбить тепер наліво й направо як «радикалів», «бандерівці­в», «фашистів».

У місті Базель 1494 р. було опублікова­но сатиричну поему Себастіана Бранта «Корабель дурнів», написану

ранньою нововерхнь­онімецькою мовою. Автор сміливо користував­ся мовою, успадкован­ою від корінного роду свого, хоч нею забороняло­ся трактувати «вчені предмети». Як пояснюють літературо­знавці, Брант «ніби дає людям у руки дзеркало, щоб вони впізнавали самих себе поміж дурнів і, набираючис­ь розуму, ставали кращими». Невмирущий автор нещадно висміював Дурляндію «задля... заохочення до мудрості й... викоріненн­я дурості та в ім’я виправленн­я роду людського». ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine