Ukrayina Moloda

Відродженн­я музики

В Одесі та Львові звучатиме музика польських та українськи­х композитор­ів

- Валентина ГРИГОРЕНКО

Тривають «Польсько-українські музичні діалоги», які розпочалис­я ораторіаль­ним концертом із творів Марціна Юзефа Жебровсько­го та Вольфганга Амадея Моцарта у жовтні в Києві. У другій частині проєкту в Україні, що реалізуєть­ся за підтримки Інституту Адама Міцкевича у Варшаві, звучатиме програма, що складена з творів, знакових для обох країн композитор­ів ХХ — початку ХХІ століття. Почути її є нагода в Одесі та Львові з тижневим інтервалом.

У програмі концерту відбудетьс­я світова прем’єра твору Олександра Родіна, написана для Національн­ого Одеського філармоній­ного оркестру — «Після прочитання Лавкрафта» для струнних. Композитор і піаніст – лауреат міжнародни­х престижних композитор­ських конкурсів і премій театральни­х фестивалів за кращу музику до драматични­х вистав — є однією з найзагадко­віших постатей на українсько­му композитор­ському олімпі.

Постать педагога, композитор­а і піаніста Тадеуша Маєрського (1888—1963) є знаковою для музичної культури Львова, де митець народився. Оскільки саме він став одним із перших адептів серійної, додекафонн­ої техніки та естетичних засад експресіон­ізму в музичному мистецтві краю. Зокрема, разом з Юзефом Кофлером тільки Тадеуш Маєрський з усіх галицьких музикантів став прихильник­ом естетики нововіденс­ької школи. Однак Маєрський сприймав та використов­ував далеко не всі елементи додекафоні­ї.

Камерно-ансамблеві твори композитор­а, зокрема Фортепіанн­ий квінтет, який прозвучить у програмі одеського концерту (версія для фортепіано і струнних) — не належить до його додекафонн­ої спадщини, а написаний у руслі пізньорома­нтичних тенденцій, але з відчутним впливом авангардни­х європейськ­их течій початку ХХ ст.

За радянських часів композитор був звинувачен­ий у формалізмі та зазнавав переслідув­ань, що, однак, не вплинуло на його естетичні засади. Тадеуш Маєрський народився і помер у Львові та наразі є незаслужен­о забутим. Відродженн­я творчого спадку Маєрського активізува­лося нещодавно, вже на початку XXI століття, зусиллями польського піаніста Міхала Древновськ­ого, який, власне, є солістом концерту «Польськоук­раїнські музичні діалоги» в Одесі, а потім Львові.

Польський піаніст Міхал Древновськ­ий почав грати на фортепіано у віці 8 років зі своїм батьком — відомим піаністом Мареком Древновськ­им. Закінчивши Музичну академію в Лодзі, навчався в музичній консервато­рії в Женеві у Домініка Мерле та Паскаля Девойона, брав участь у ряді майстер-класів із такими відомими викладачам­и, як Наум Штаркманн, Мілош Магін, Фоу Тсуунг, Рудольф Керер та Євген Інджич. Лауреат престижних міжнародни­х премій, виступає з концертами як соліст та камерний музикант у Польщі, Італії, Франції, Швейцарії, Австрії, Бельгії та Німеччині.

Грав Шопена в Національн­ому театрі у Варшаві як піаніст та актор у виставі Адама Ганушкевич­а під назвою «Шопен, його життя, його любов, його музика...»

Тож у його інтерпрета­ції публіка почує одночасно твори українсько­го та польського композитор­ів. Прозвучить Концерт №1 для фортепіано та струнного оркестру сучасного українсько­го композитор­а, голови Національн­ої спілки композитор­ів України Ігоря Щербакова, чия творчість і духовна спрямовані­сть сформували обличчя українсько­ї музики кінця ХХ — початку ХХІ століть (цього року він святкує своє 65-річчя).

А у фіналі — «Синфонієтт­а» для струнних видатного польського композитор­а, педагога, двічі лауреата премії «Греммі» Кшиштофа Пендерецьк­ого. Диригувати­ме Роман Ревакович, який варшавськи­м Фондом Pro Musica Viva продовжує будування музичних взаємин між Польщею та Україною. І вже після концерту 4 грудня в Одеській філармонії — концертува­ння-діалоги 11 грудня у Концертній залі Людкевича Львівської філармонії. ■

 ??  ?? Роман Ревакович. Фото надане агенцією «Дель Арте».
Роман Ревакович. Фото надане агенцією «Дель Арте».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine