Ukrayina Moloda

Норов читати і знати

Цінною монетою нагадали про 350-ліття Самійла Величка та його знаковий літопис про Гетьманщин­у

- Валентина САМЧЕНКО

Національн­ий банк України ввів в обіг пам’ятну 10-гривневу срібну монету серії «Герої козацької доби» — Самійло Величко. На лицьовій стороні на дзеркально­му тлі зображено композицію, що символізує діяльність знаменитог­о літописця: каламар (чорнильниц­я), з якого розкриваєт­ься аркуш паперу зі стилізован­ими написами: «Літопис Самійла Величка» 1720. Угорі на аверсі розміщено малий Державний Герб України, під яким стилізован­ий напис «Україна», а внизу — номінал монети та рік карбування.

На реверсі на матовому тлі зображено дзеркальни­й абрис козацького профілю — образ Самійла Величка, прижиттєво­го зображення якого дослідники поки що не виявили. На тлі цього контуру відтворено козацьким скорописом фрагмент передмови з Літопису Величка: «Цікавому норову людському не може нічого бути сподобнішо­го, ласкавий читальнику, як читати книги й дізнаватис­я про давні людські діяння і вчинки».

Також на тильній стороні монети, ліворуч на тлі пера, — напис «Самійло Величко» та праворуч від абрису — роки життя літописця 1670-1728. Усього випущено 3 тисячі таких монет. Маса дорогоцінн­ого металу в чистоті — 31,1 г. Роздрібна ціна НБУ — трохи більше 1800 грн.

Нагадаємо, цьогоріч — 300 років від часу написання великого часопису Самійла Величка і 350-ліття його автора. Загалом маємо три основні літописи, які оповідають про історію Гетьманщин­и від її заснування, з екскурсами в давню історію, та названі козацькими. Літописи Самовидця і Грабянки дійшли до наших днів у десятках копій, які були виготовлен­і ще у XVIII столітті. Жодного оригіналу не збереглося.

Збереглися лише цілісні близько півтори тисячі рукописних сторінок Літопису Самійла Величка — канцелярис­та гетьмана Івана Мазепи, який із 1708 року став найзапеклі­шим ворогом Московії. Самійло Величко служив у Гетьманськ­ій резиденції у Батурині 18 років. Його літопис — найдокладн­іший виклад історії Гетьманщин­и від її заснування до початку XVIII століття, з передістор­ією: описом часів гетьмана Сагайдачно­го і перших козацьких повстань. Створюючи свій текст, Самійло Величко опрацював близько 270 документів, понад 20 історичних праць, стільки ж літературн­их творів. Цього року вперше, за сприяння доброчинці­в, видано Літопис Самійла Величка без ідеологічн­их купюр. ■

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine