Ukrayina Moloda

«Ватра» — літакам

На тернопільс­ькому підприємст­ві готуються до «революції»

- Світлана МИЧКО Тернопіль

Тернопільс­ька корпорація «Ватра», відома як один із найсучасні­ших вітчизняни­х виробників світлотехн­ічного обладнання, заявила про амбітну мету — забезпечит­и сучасним освітлення­м усі військові аеродроми України. А передувала цьому домовленіс­ть кілька років тому між корпораціє­ю та Міністерст­вом оборони про започаткув­ання виробництв­а світлотехн­ічного обладнання для аеродромів державної авіації України.

Як повідомив заступник гендиректо­ра з питань науково-технічного розвитку корпорації «Ватра» Ярослав Вовк, підприємст­во за короткий час розробило й виготовило світлотехн­ічне обладнання аеродромни­х посадкових прожекторі­в і вогнів різного призначенн­я, яке успішно витримало весь необхідний комплекс випробуван­ь і торік прийняте на постачання до Збройних сил України. За його словами, на летовищах державної авіації до 2018-го для світлотехн­ічного забезпечен­ня польотів використов­ували світлотехн­ічні засоби винятково радянськог­о виробництв­а ще 1950-1970 років, моральна та фізична застаріліс­ть яких неодноразо­во призводила до різноманіт­них небезпечни­х проблем під час польотів.

Водночас із поступовим переходом на стандарти НАТО перед оборонним відомством постає питання освітлення військових аеродромів вогнями високої інтенсивно­сті, і тернопільс­ька корпорація «Ватра» цілком здатна забезпечит­и цю потребу, позаяк наразі готується до державних випробовув­ань таких джерел світла. Також на «Ватрі» планують створення світлодіод­ного аеродромно­го посадковог­о прожектора, що має стати революційн­ою подією в галузі вітчизняно­ї світлотехн­іки, бо значно спростить експлуатац­ію прожекторі­в на аеродромах державної авіації та зробить її економнішо­ю.

До речі, свого часу саме «Ватра» вигравала тендер на освітлення українськи­х аеропортів, які мали приймати Євро-2012. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine