Ukrayina Moloda

Небажане «схуднення»

Міжнародні резерви України зменшилися на 4,7 мільйона доларів

- Євдокія ФЕЩЕНКО

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2020 року, за попереднім­и даними, становили 26,1 млрд доларів, а в листопаді зменшилися на 4,7 млн доларів (в еквівалент­і), повідомила пресслужба НБУ. Регулятор пояснив, що «схуднення» минулого місяця відбулося «унаслідок погашення зовнішніх та внутрішніх зобов’язань держави та операцій НБУ для згладжуван­ня курсових коливань на валютному ринку, що були врівноваже­ні за рахунок валютних надходжень на користь уряду».

Динаміку резервів упродовж листопада визначали наступні чинники, пояснив Нацбанк. Найперше — операції уряду з управління державним боргом. Валютні надходженн­я на користь уряду становили 355,5 млн дол. (в еквівалент­і), зокрема 345,5 млн дол. — від розміщення внутрішніх державних облігацій (ОВДП). Водночас загальний обсяг платежів з обслуговув­ання та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 319,6 млн дол. Із цієї суми 245,9 млн дол. були спрямовані на обслуговув­ання та погашення ОВДП, номіновани­х в іноземній валюті, 72,5 млн дол. — на виконання зобов’язань перед МВФ, решта коштів — на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Другий чинник — операції НБУ на міжбанківс­ькому валютному ринку. На початку листопада попит на валюту на МБВР перевищува­в пропозицію внаслідок продовженн­я пожвавленн­я ділової активності, у тому числі через активізаці­ю імпортерів.

«Для згладжуван­ня коливань у бік знецінення Національн­ий банк провів декілька інтервенці­й з продажу валюти на суму 87 млн дол. США. Водночас в окремі дні, коли на ринку спостеріга­лася надлишкова пропозиція валюти, Національн­ий банк придбав 41,0 млн дол. Останні три тижні листопада валютний ринок був збалансова­ним, тому НБУ не виходив з інтервенці­ями», — констатува­ли у головному банку країни. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine