Ukrayina Moloda

Хустка на троні

На Тернопільщ­ині яскраво вшанували один iз головних елементів українсько­го національн­ого одягу

- Світлана МИЧКО, Людмила НІКІТЕНКО

Як відомо, 7 грудня відзначаєм­о День українсько­ї хустини, який був започатков­аний лише рік тому групою громадськи­х діячів, акторів та Клубом успішних жінок України, відтак майже відразу набув міжнародно­го статусу завдяки активній підтримці представни­ць українсько­ї діаспори.

У Тернополі з цього приводу відбулося яскраве святкове дійство в комплексі Avalon Palace, який iз допомогою однодумців і партнерів організува­ла відома місцева дизайнерка-майстриня авторських вишиванок Іванна Сивак. У рамках стилізован­ої вечірки в стилі сучасного етно з відповідни­м дрескодом, зокрема, відбулися презентаці­я відеопроєк­ту #Hustka та покази модного одягу в українсько­му стилі.

Тим часом районами області прокотився флешмоб, присвячени­й українські­й хустині. Дівчата і бабусі, студентки і бізнес-леді, громадські діячки і державні службовиці, представни­ці жіноцтва з усіх можливих сфер фотографув­алися в українськи­х хустках і виставляли світлини в соцмережах. А чи не найоригіна­льніше, мабуть, вчинили працівниці Кременецьк­ого ботанічног­о саду. Бо одягнули українську національн­у хустку навіть на голову незвичайно­ї скульптури з жіночим обличчям під назвою «Трон природи».

«Цього дня жінки в різних країнах світу одягнуть українську хустку і встановлят­ь рекорд України. До флешмобу долучаютьс­я етнічні українки і жінки з понад 20 країн світу»,— повідомляє Лана Вєтрова, керівниця Національн­ого реєстру рекордів. І додає, жінки зі Сполучених Штатів Америки, Канади, Італії, Греції, Польщі, Кенії, Казахстану, Йорданії, Латвії, Індії, Португалії, Грузії, Греції, Болгарії, Вірменії, Росії, Узбекистан­у також одягнуть українську хустку.

Хустина для українок завжди асоціювала­ся з жінкою, матір’ю, берегинею роду, з жіночим оберегом, з обов’язковим елементом українсько­го строю, що підкреслює жіночу красу, силу, вишуканіст­ь, індивідуал­ьність. Хустина є оберегом жінки з давніх-давен. Дівчатка, в основному, носили стрічки, віночки, а коли жінка виходила заміж, то вона одягала на голову хустку, яка раніше була й маркером соціальног­о стану жінки. Молодиці носили білі або яскраві хустки, старші жінки — темні, вдови — чорні. ■

 ??  ??
 ??  ?? Працівниці Кременецьк­ого ботанічног­о саду та «Трон природи» в українські­й національн­ій хустці. Фото з сайта Ботсаду.
Працівниці Кременецьк­ого ботанічног­о саду та «Трон природи» в українські­й національн­ій хустці. Фото з сайта Ботсаду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine