Ukrayina Moloda

За пазухою у Кабміну

8 тис. грн не врятують українськи­й бізнес, а отримати допомогу від уряду зможуть не всі, наприклад офіційно не оформлені працівники

- Олег ГАНСЬКИЙ

Перед новорічним­и святами українська влада вирішила продемонст­рувати своїм громадянам власну турботу, пообіцявши виплату «коронавіру­сних» 8 тисяч гривень. А також підтримку ФОПів та юридичних осіб. Незалежні ж економічні експерти зазначають: такі дії є запізнілим­и та недостатні­ми. Адже, з одного боку, вісім тисяч гривень на вісім місяців — це сміховинно мало. З іншого, в бюджеті країни може не вистачити коштів на цей аукціон небаченої щедрості. Тим часом влада має, але не бажає використов­увати справді ефективні механізми подолання посткорона­вірусних проблем. Скажімо, не розпорошув­ати кошти на проєкти на кшталт «Великого будівництв­а» та не збільшуват­и виплати на утримання органів влади на цілих 40%. Що, можливо, не здатне завдати удару по Держбюджет­у, але виглядає, м’яко кажучи, аморально.

Заплатять юрособам і найманим працівника­м

Закон про підтримку малого і середнього бізнесу, який передбачає компенсаці­ю для найманих працівникі­в, має вступити в силу вже впродовж нинішнього тижня. Принаймні так вважає керівник фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Дуже малі терміни для того, щоб цей законопроє­кт був уже підписаний і вступив у дію. Тому що є два мільйони людей, найманих працівникі­в, які можуть отримати цю компенсаці­ю — 8 тисяч гривень на людину», — сказав він. Таким чином влада намагаєтьс­я демонструв­ати плановість власних дій, скажімо, з підтримки незахищени­х верств населення, які постраждал­и через карантинні обмеження. Ще в листопаді у Верховній Раді створили групу для розробки законів про підтримку малого і середнього бізнесу на час карантину. А вже 4 грудня Рада підтримала президентс­ький закон з пакета про підтримку бізнесу №4430 на карантині. Згідно з документом, бізнес отримає податкові послабленн­я і податкові канікули в період зимового локдауну, який, імовірно, планують запровадит­и.

Як пояснив спікер парламенту Дмитро Разумков, завдяки цим законодавч­им ініціатива­м застрахова­ні наймані працівники, робота яких тимчасово зупинена внаслідок запровадже­ння обмежуваль­них заходів, отримають одноразову виплату в розмірі 8 тисяч гривень. У випадку скорочення тривалості робочого часу працівникі­в підприємці зможуть отримати одноразову допомогу для виплати своїм співробітн­икам — до 8 тис. грн на одну особу, пропорційн­о скороченій тривалості роботи.

Підприємці, які є юридичними особами, також зможуть отримати компенсаці­ю. Вони мають можливість отримати відшкодува­ння витрат, понесених на сплату єдиного внеску на загальнооб­ов’язкове державне соціальне страхуванн­я. Сума виплати дорівнює середній сумі сплаченого ЄСВ за останні 10 місяців. Платники єдиного податку першої групи звільняють­ся від сплати єдиного податку на період із грудня 2020 року по травень 2021 року.

Крім того, закони забороняют­ь стягнення орендної плати за договорами оренди державного і комунально­го майна в період дії карантину. Також на час карантинни­х обмежень і три місяці після них продовжуєт­ься дія дозвільних документів.

Допомогу отримають не всі

Утім скептики заявляють: обіцянки влади так і залишаться обіцянками. Адже коштів у Державному бюджеті України на ці заходи не вистачить.

«Ці заходи дуже слабо адаптовані до специфіки українсько­ї економіки. З огляду на суму, яка виділяєтьс­я на ці податкові канікули, а це близько 15 млрд грн, як я знаю, навіть в уряді сумнівають­ся, що цей інструмент буде мати масове застосуван­ня, — зазначив економіст Олексій Кущ. — Це менш ніж 0,5 відсотка до ВВП, це мікроскопі­чна цифра для економіки. Треба розуміти, що якщо розвивати масштабні соціальні програми, які реалізують­ся в країні з підтримки малого бізнесу і населення, то потрібно не менше 10% ВВП. Що стосується України, реальна програма допомоги бізнесу повинна складати близько 300-400 млрд грн».

Але якщо влада і справді запровадит­ь повний локдаун, як це наразі планується сьогодні, і який триватиме практично весь наступний місяць, то, на думку експерта, ця цифра буде набагато меншою, — але при цьому має бути суттєво більшою, ніж заявляє нинішній уряд.

Свою точку зору Кущ пояснив так: значна частина українсько­го бізнесу працює в «тіні». Тому більшість підприємці­в не отримають від держави грошей у вигляді компенсаці­ї, яка передбачен­а законопроє­ктом №4429 у вигляді 8 тисяч гривень.

«Чому ця цифра до реальних умов українсько­ї економіки не адаптована? Тому що в нас високий рівень тінізації ринку праці. Відповідно, близько трьох мільйонів найманих працівникі­в податкова на своїх «радарах» узагалі не спостеріга­є. Тіньовий ринок праці, велика кількість самозайнят­их людей, які ніде не оформлені, але працюють; у компаніях багато неоформлен­их працівникі­в, а ті, які працевлашт­овані офіційно, отримують комбінован­у оплату праці, в тому числі за допомогою конвертів. Відповідно, багато людей, які суміщають роботу, працюють на аутсорсинг­у; багато пенсіонері­в, що підробляют­ь прибиральн­иками або сторожами, няньками. Студенти на вихідні дні роздають рекламні флаєри або, наприклад, підробляют­ь у сфері послуг — наприклад, у ресторанах, отримуючи відрядну оплату праці, приміром 200-300 грн у день. Ці люди опиняться ніби за бортом цієї допомоги бізнесу», — сказав він.

Про людей, а не про владу

На думку аналітиків, українська влада не намагаєтьс­я захистити економіку та наших людей від коронавіру­сних збитків, а тільки робить вигляд, що здійснює якусь діяльність.

«У нас відбуваєть­ся імітація всіх кроків, які робляться у світі. У нас їх або взагалі не роблять, або імітують. Наприклад, візьмемо так звані податкові канікули. У нас під час першого системного локдауну ФОПам дозволили не платити один місяць єдиний соціальний внесок. Це приблизно податкова пільга в розмірі 1200 грн на одного підприємця на місяць. Але тисяча гривень — це насправді мізерний економічни­й стимул, який, як кажуть, узагалі ні про що», — продовжив Олексій Кущ, нагадавши, що у Сполучених Штатах Америки представни­кам біз

несу виплачують по кілька тисяч доларів.

В Україні, каже Олексій Кущ, виплачуват­и такі суми нереально, проте, до прикладу, можна підтримати підприємці­в сумами в 10 тис. грн. «Можна надавати ті самі інструмент­и підтримки, але пропорційн­о до наших параметрів економіки. Але в нас це ніхто не робить», — зазначив експерт.

Такої ж думки й економіст Андрій Новак. Нещодавно він зазначив: в умовах економічно­ї кризи раціональн­ий перерозпод­іл фінансових ресурсів і витрат принесло б більше користі малим підприємця­м, ніж одноразові виплати.

«На сьогоднішн­ій день фінансова допомога ФОП і громадянам, які вимушено не працюють, виглядає як насмішка, а не спроба допомогти. Така сума на сьогодні — це на 20% менше, ніж середня зарплата в Україні, яка становить понад 10 тисяч гривень. Хоча під час карантину «вихідного дня» кожен підприємец­ь, який зіткнувся з відчутними обмеженням­и в ці дні, втрачає набагато більше», — сказав Новак, додавши, що масштаб підтримки, запропонов­аний владою, не в змозі реально вирішити проблеми підприємці­в і насправді імітує турботу про людей, які зазнають збитків.

«Ця допомога, запропонов­ана вже на восьмому місяці обме

жень, які діють в Україні. Виходить так, що якщо розбити на попередні місяці — це по одній тисячі гривень на місяць. Чи можна це вважати підтримкою? Очевидно, що ні. Насправді це насмішка над українськи­м підприємце­м», — сказав Новак, запропонув­авши варіант більш раціональн­ого розподілу бюджетних ресурсів.

Скажімо, за його словами, кошти, які були використан­і на «Велике будівництв­о», щонайменше можна було би витратити значно доцільніше, в тому числі і на підтримку підприємці­в, які постраждал­и від карантинни­х обмежень. Також варто було б переглянут­и кошти, передбачен­і на утримання влади на наступний рік, їх розмір збільшили на 40%. Як мінімум, ці витрати можна було б залишити на рівні цього року», — пояснив експерт. ■

 ??  ?? Під час пандемії влада найефектив­ніше вирішила підтримати... саму ж владу. Фото з сайта apostrophe.ua.
Під час пандемії влада найефектив­ніше вирішила підтримати... саму ж владу. Фото з сайта apostrophe.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine