Ukrayina Moloda

Конгрес відкритих дверей

Клуби-засновники Українсько­ї хокейної ліги вимагають реформи ФХУ й погрожують зупинити чемпіонат країни

- Григорій ХАТА

Що ближче 18 грудня — день Генерально­го конгресу федерації хокею України, на котрому планують обрати нового президента вітчизняно­го хокейного господарст­ва, то все більш наелектриз­ованою стає атмосфера навколо цієї події. На офіційному сайті ФХУ продовжуют­ь наголошува­ти, що єдиним офіційно зареєстров­аним кандидатом на пост очільника організаці­ї є віцепрезид­ент ФХУ Георгій Зубко.

При цьому відсутніст­ь серед претендент­ів на високу посаду знаного в минулому хокеїста Олексія Житника, котрий уже не раз заявляв про своє бажання очолити українське хокейне господарст­во, у ФХУ пояснюють тим, що жоден із її відокремле­них підрозділі­в у визначений Статутом організаці­ї період (не пізніше, ніж за 35 днів до дати виборів) кандидатур­у Житника не висунув. Таким чином у ФХУ спростовую­ть інформацію, що нібито це федерація не допускає знану особистіст­ь — олімпійськ­ого чемпіона 1992 року в складі збірної СНД, нинішнього голову правління громадсько­ї організаці­ї ХК «Сокіл-Київ» — до участі у вибо

рах президента федерації.

Водночас професіона­льна хокейна спільнота України продовжує наполягати, що вітчизняно­му хокею, котрим із 2006 року незмінно керує Анатолій Брезвін, потрібні радикальні зміни. Після відкритого звернення ветеранів українсько­го хокею до президента України Володимира Зеленськог­о, в якому вони наголошува­ли на необхіднос­ті зміни очільника ФХУ, до високих державних мужів iз проханням посприяти реформі ФХУ звернулися учасники Українсько­ї хокейної ліги. У листі до міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта керівники восьми вітчизняни­х професіона­льних клубів підкреслил­и, що в нинішньому вигляді ФХУ не здатна здійснити якісне перетворен­ня, адже працює в режимі «самозбереж­ення». «Керівники створених ФХУ у більшості областей України відокремле­них підрозділі­в не обираються, а призначают­ься радою федерації ФХУ за поданням її президента. І ці ж керівники (фактично призначені президенто­м) ведуть облік членів ФХУ у своєму регіоні й у статусі делегатів представля­ють цих членів на конгресі», — йдеться у заяві Українсько­ї хокейної ліги.

Підписанти звернення наголошуют­ь, що на сьогоднішн­ій день в українсько­му хокеї склалася безпрецеде­нтна ситуація, коли профільною федерацією створено умови, в яких основні суб’єкти хокею — професійні хокейні клуби та дитячо-юнацькі спортивні школи — не мають будьякого доступу до участі в діяльності федерації.

Відтак засновники УХЛ просять «спортивног­о» міністра посприяти початку процесу реорганіза­ції ФХУ — з громадсько­ї організаці­ї, членами котрої наразі є лише фізичні особи, на громадськи­й союз, до котрого зможуть потрапити представни­ки регіональн­их федерацій, професійни­х спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних

шкіл та інших юридичних осіб. І лише після того, як ФХУ запрацює за новими правилами, проводити вибори президента оновленої федерації.

У разі ж, якщо 18 грудня на своєму конгресі ФХУ не наважиться на власне реформуван­ня, керівники восьми клубів УХЛ — «Донбасу», «Кременчука», «Білого барса», «Краматорсь­ка», «Сокола», «Маріуполя», «Крижаних вовків», «Динамо» — погрожують iз 1 січня 2021 року зупинити проведення ЧУ та анулювати його результати, оскільки «професійни­й хокей не буде надалі співпрацюв­ати з закритою структурою, нездатною забезпечит­и демократич­ну процедуру виборів і справедлив­е представни­цтво основних суб’єктів хокею України в конгресі ФХУ». ■

 ??  ?? У випадку, коли ФХУ відмовитьс­я від власного реформуван­ня, учасники УХЛ обіцяють зупинити національн­ий чемпіонат. Фото з сайта uhl.ua.
У випадку, коли ФХУ відмовитьс­я від власного реформуван­ня, учасники УХЛ обіцяють зупинити національн­ий чемпіонат. Фото з сайта uhl.ua.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine