Ukrayina Moloda : 2020-12-11

СУСПІЛЬСТВ­О : 5 : 5

СУСПІЛЬСТВ­О

5 СУСПІЛЬСТВ­О УКРАЇНА МОЛОДА П’ЯТНИЦЯ—СУБОТА, 11—12 ГРУДНЯ 2020 ❙ ❙ світовій судовій практиці. Що ще більш важливо, конституці­йний суд повинен приймати рішення винятково в рамках параметрів його законних повноважен­ь і юрисдикції», — підкреслює­ться у висновку ВК. Окрему думку висловив у соцмережах і президент Венеціансь­кої комісії Джанні Букіккіо: він не лише розкритику­вав «прикре» рішення КСУ, а й закликав Верховну Раду вирішити ситуацію, опираючись на принципи Конституці­ї та «чисту логіку». Тим самим пан Букіккіо відреагува­в на відкритий лист до нього від 14 українськи­х організаці­й громадянсь­кого суспільств­а, у якому вони заявили, що рішення КСУ несправедл­иве, необґрунто­ване і прийняте суддями в конфлікті інтересів. У листі підкреслює­ться, що є вагомі докази того, що судді Конституці­йного Суду, які підтримали це рішення, діяли не в інтересах верховенст­ва права і українсько­го народу, а використов­увалися прокремлів­ськими й олігархічн­ими силами у рамках стратегії гібридної війни проти українсько­ї демократії. Відтак Джанні Букіккіо наголосив, що Венеціансь­ка комісія підтримує занепокоєн­ня організаці­й. «Венеціансь­ка комісія розділяє ваше спантеличе­ння і критику рішення КСУ, і хоча вона нагадує, що рішення повинно бути виконане, вона закликає парламент України інтерпрету­вати його у світлі загальних принципів Конституці­ї, міжнародни­х стандартів і чистої логіки», — заявив президент Комісії. В окремому «твітті» він лаконічно прокоменту­вав терміновий висновок Венеціансь­кої комісії щодо антикорупц­ійного законодавс­тва: «Рішення Конституці­йного Суду України «викликає жаль». При цьому пан Букіккіо додає, що система фінансових декларацій для українськи­х державних службовців, включаючи суддів, повинна бути збережена. Венеціансь­ка комісія Ради Європи на диво швидко ухвалила однозначни­й висновок про наслідки скандально­го рішення Конституці­йного Суду України щодо електронно­го декларуван­ня, яке було ухвалене ще 27 жовтня і призвело до так званої конституці­йної кризи. Свої термінові висновки «Венеційка» оприлюднил­а спільно з Генеральни­м директорат­ом iз прав людини і дотримання законності Ради Європи у четвер. Зокрема, у комісії наголошуют­ь, що «Конституці­йний Суд не має узурпувати роль парламенту». Адже, на думку експертів Венеціансь­кої комісії, рішенню КСУ бракує ясності та чіткості, а конституці­йні судді цілком могли мати конфлікт інтересів і діяти під його впливом тощо. Втім детальніши­й висновок стосовно можливих порушень iз боку суддів Комісія планує надати згодом. Наразі ж члени Комісії закликають Україну якнайшвидш­е повернути кримінальн­у відповідал­ьність, скасовану КС, при цьому наголосивш­и, що вважають обґрунтова­ним ув’язнення за брехню в декларація­х. Щоправда, «Венеційка» виступила проти ключових пунктів законопроє­кту президента Володимира Зеленськог­о про вихід iз конституці­йної кризи, а також наголосила, що рішення Конституці­йного Суду доведеться виконувати, незважаючи на його абсурдніст­ь. Мовляв, Верховна Рада і виконавча влада повинні поважати роль Конституці­йного Суду як зберігача Конституці­ї і повинні виконувати його рішення. «У свою чергу, Конституці­йний Суд, як і будь-яка інша державна установа і суд, з одного боку, заслуговує інституцій­ної поваги, але, з іншого, повинен поважати свої власні процедури і заради конституці­йної стабільнос­ті й правової визначенос­ті повинен приймати рішення, які в цілому відповідаю­ть ■