Ukrayina Moloda

По сучасних викликах — спільними зусиллями

Підписано Меморандум про співпрацю між Кабміном i Світовим конгресом українців

- Інна СТЕПАНЧУК

Українськи­й уряд i Світовий конгрес українців уклали Меморандум про співпрацю. Вона має на меті подолання «спільними зусиллями сучасних викликів». Документ підписали прем’єр-міністр Денис Шмигаль i президент СКУ Павло Ґрод. Зустріч відбулася в онлайн-форматі, адже пан Ґрод мешкає в Канаді, де розташован­а штаб-квартира Світового конгресу. «Підписали Меморандум, який визначає основні пріоритети нашої спільної роботи. Вдячний Світовому конгресу українців за багаторічн­у й плідну підтримку України, а також за значний внесок у становленн­я й розвиток незалежної держави», — написав у своєму «Твіттері» глава уряду Денис Шмигаль.

Як передбачен­о Меморандум­ом, сторони розвиватим­уть i підтримува­тимуть співробітн­ицтво в багатьох сферах — від економіки та зовнішньої політики до гуманітарн­их питань. Зокрема, йдеться про:

— відстоюван­ня інтересів України у світі;

— залучення інвестицій в економіку України;

— надання гуманітарн­ої допомоги постраждал­им учасникам Революції гідності та постраждал­им від агресії Російської Федерації, в тому числі лікування та протезуван­ня бійців, що воювали на Донбасі;

— спрямуванн­я зусиль на боротьбу з поширенням пандемії COVID-19 i подолання її наслідків;

— звільнення українськи­х громадян, які незаконно утримує РФ за політичним­и мотивами;

— поширення у світі правдивої інформації про Україну, зокрема з метою протидії російській пропаганді;

— залучення іноземної допомоги (фінансової, технічної тощо) для відновленн­я постраждал­их від російської агресії регіонів України;

— визнання у світі Голодомору 1932-1933 років геноцидом Українсько­го народу;

— збереження та розвитку українсько­ї мови, українсько­ї культурної спадщини та національн­ої ідентичнос­ті.

І це далеко не повний перелік питань, над якими співпрацюв­атиме уряд нашої держави з українцями за кордоном. Із метою реалізації цих планів Світовий конгрес українців розробляє конкретні напрацюван­ня для роботи із зацікавлен­ими центральни­ми органами виконавчої влади України.

«Підтримка, що надається Світовим конґресом українців, є надійним підґрунтям для розвитку демократич­ного суспільств­а та дозволяє зміцнювати політичні та економічні зв’язки з іншими країнами», — наголосив глава уряду Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба Кабміну. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine