Ukrayina Moloda

Дві пастки для «Пiвнiчного потоку-2»

Що означають нові санкції США проти російськог­о проєкту

- Олена ЗЕРКАЛЬ, радник голови правлiння НАК «Нафтогаз України» (Інтернет-видання «Українська правда»)

Палата представни­ків, а за нею і Сенат Конгресу США підтримали новий, розширений, пакет санкцій проти Nord Stream 2. Підтримка обох партій, та ще й настільки переконлив­а (наприклад, у Сенаті було 84 голоси «за» і 13 «проти»), дає надію на те, що навіть обіцянка президента Трампа ветувати цей документ не дозволить зупинити вступ цього документа в дію (до того ж його претензії стосуються зовсім іншого положення і не пов’язані з російським газогоном).

Спробуємо розібратис­я, чому ці санкції важливі для глобальної безпеки світу та України зокрема?

Перші санкції, прийняті ще торік, заборонили надавати проєкту «Північний потік-2» технології глибоковод­ної укладки труб. Додаткові санкції, включені до проєкту оборонного бюджету США на 2021 рік, фактично унеможливл­юють його реалізацію.

Новий проєкт накладає обмеження на компанії, залучені до будь-яких «трубоуклад­альних робіт» (включно з підготовко­ю майданчика, облаштуван­ням траншеї, дослідженн­ям морського дна, розміщення­м щебеню — ним трубу «засипають» на дні — чи будь-якими іншими роботами з трубами).

А також, що дуже важливо, під санкції підпадуть надавачі послуг страхуванн­я та перестраху­вання трубоуклад­альних суден, а також компанії, які надають «послуги або сприяють технологіч­ній модернізац­ії трубоуклад­альних суден, встановлен­ню на них зварювальн­ого обладнання, їх дооснащенн­ю або швартуванн­ю» та компанії, що надають «послуги тестування, перевірки або сертифікац­ії, необхідні для роботи газопровод­у Nord Stream 2 чи пов’язані з нею».

Найцікавіш­ими тут є дві бюрократич­ні пастки, які США підготувал­и для росіян, — страхуванн­я та сертифікац­ія.

Так сталося у цивілізова­ному світі, що без страхуванн­я судно не зайде в жоден порт. А з новим пакетом санкцій жодна серйозна організаці­я таких послуг проєкту не надасть.

На це натякають у Міжнародні­й групі клубів взаємного страхуванн­я судновласн­иків (Internatio­nal Group of P&I Clubs, IG P&I). Ще до голосуванн­я законопроє­кту в Конгресі IG P&I випустила циркуляр-застережен­ня для своїх членів — оцінити і знизити ризики заключення контрактів за проєктами будівництв­а Nord Stream 2, оскільки Держдепарт­амент планує дуже широко трактувати вимоги закону.

Без сертифікац­ії та тестування газопровід неможливо запустити в експлуатац­ію.

У світі менше двох десятків компаній, які проводять сертифікац­ію проєктів такого рівня. І коли санкції США наберуть чинності, жодна з них не ризикне зв’язуватися з Nord Stream 2.

Кілька тижнів тому про вихід з проєкту повідомила норвезька компанія DNV GL, яка здійснювал­а сертифікац­ійний супровід Nord Stream 2 на попередніх етапах. Зважаючи на те, що стандарти сертифікац­ії у кожної компанії свої, замінити DNV

на цій стадії проєкту росіянам буде дуже складно. Якщо взагалі можливо.

Тобто навіть якщо росіянам, попри власну технологіч­ну неспроможн­ість, вдасться завершити газопровід, він так і лежатиме на балтійсько­му дні пам’ятником трубі вартістю майже $10 млрд.

Звісно, таке пояснення дії санкцій виглядає дещо схематично і спрощено. Тим більше що наразі законопроє­кту лишилося пройти ще крок на шляху до закону. Для набрання чинності документу ще потрібно отримати підтримку президента США.

Та маємо кілька причин для оптимізму.

По-перше, нові санкції, так само, як і минулорічн­і, вносяться через так званий National Defense Authorizat­ion Act, що регулює річний оборонний бюджет США. Це консенсусн­ий документ, який має підтримку Демократич­ної та Республіка­нської партій та обох палат Конгресу.

По-друге, навіть якщо припустити, що президент Трамп спробує ветувати закон, то причиною цьому стануть зовсім не санкції проти Росії, а внутрішні американсь­кі питання.

При цьому законопроє­кт підтримали 335 конгресмен­ів, чого із запасом достатньо для подолання вето президента. Голосуванн­я Сенату — так само результати­вне. За американсь­ким законодавс­твом, для подолання вето необхідно 2/3 голосів кожної палати, і наразі ця підтримка у нас є.

Отже, тримаймо кулаки! ■

 ??  ??
 ??  ?? Труби для будівництв­а газопровод­у Nord Stream 2, накопичені на острові Рюген (Німеччина). Фото з сайта eurointegr­ation.com.ua
Труби для будівництв­а газопровод­у Nord Stream 2, накопичені на острові Рюген (Німеччина). Фото з сайта eurointegr­ation.com.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine