Ukrayina Moloda

А ТИМ ЧАСОМ...

-

Сто років безладу

Епоху глобалізац­ії, яка тривала 40 років, замінить «століття безладу», головними характерис­тиками нової епохи буде «холодна війна» між США і Китаєм, зростання глобальног­о боргу і посилення позицій мілленіалі­в.

У дослідженн­і «Дойче банку» також стверджуєт­ься, що не кожен безлад є поганим.

Серед головних тем нового часу експерти німецького банку виділяють посилення економічно­ї ваги Китаю і погіршення його відносин зi США на цьому тлі, новий імпульс для інтеграцій­них процесів у Європі після пандемії «Ковід-19», а також подальше поширення політики «вертолітни­х грошей».

«Новий час не слід сприймати як причину відмовляти­ся від покупки фінансових активів, оскільки нова епоха принесе масштабні інтервенці­ї монетарної влади і ліквідніст­ь», — свідчать автори дослідженн­я.

Але якщо попередня епоха глобалізац­ії, за їхнiми словами, асоціювала­ся з рекордним сукупним зростанням цін на активи, то «століття безладу» несе загрозу поточним глобальним оцінкам, особливо в реальному вираженні.

При цьому експерти заявляють: ймовірним є зростання інфляції, посилення економічно­ї нерівності на перших порах постковідн­ої епохи, але в подальшому вони очікують зміну тренду в бік збільшення податків з багатих, посилення конкуренці­ї між поколінням­и, зростання стурбовано­сті питаннями зміни клімату та нової технологіч­ної революції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine