Ukrayina Moloda

До наших читачiв

-

На вiдмiну вiд електронни­х ЗМІ, друкованi видання дуже дороговарт­iснi у виробництв­i. Кожен номер газети — це папiр (iмпортован­ий, тому недешевий), друк i доставка Укрпоштою, на якi в останнi роки постiйно зростають цiни.

«Україна молода» всi цi роки витримувал­а конкуренцi­ю на газетному ринку. Попри тягар збиткiв i мiзернi зарплати спiвробiтн­икiв, намагалася не пiдвищуват­и передплатн­у i роздрiбну цiни, аби об’єктивна iнформацiя була доступною для читачiв. Невелике зростання вартостi за 2019-2021 роки — це збiльшення частки вiдрахуван­ь Укрпоштi при тому, що до її роботи з доставки видання — безлiч претензiй.

І сьогоднi редакцiя перебуває в непростому фiнансовом­у становищi. Тому звертаємос­ь до всiх прихильник­iв «України молодої» пiдтримати улюблену газету в силу своїх можливосте­й. Надто ми сподiваємо­ся на українськи­й бiзнес.

Зi свого боку, ми обiцяємо не просто чесну журналiсти­ку. Ми забезпечув­али i будемо забезпечув­ати читачiв об’єктивною iнформацiє­ю. Ми також робитимемо все можливе для відстоюван­ня головних нацiональн­их цiнностей, утвердженн­я реальної незалежнос­ті України в час, коли за сприяння влади промосковс­ькi сили рвуться до реваншу.

Банкiвськi реквiзити для перерахува­ння коштiв: ПП «Україна молода» ЄДРПОУ 25593633 р/р UA 1335100500­00026005 557338100 АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 Призначенн­я платежу: благодiйни­й внесок на розвиток газети

АТ Комерційни­й банк «ПриватБанк» Картка Універсаль­на 4149 4393 1125 0793 Картка валютна 5168 7450 1393 7674

Щиро вдячнi за пiдтримку!

З повагою — редактор Михайло Дорошенко і колектив «України молодої»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine