Ukrayina Moloda

Полковник із Проводу

Що буде з могилою Андрія Мельника в Люксембурз­і після 17 травня 2023 року

- Тарас ЗДОРОВИЛО

130-річчя від дня народження Андрія Мельника — голови Проводу українськи­х націоналіс­тів, одного з організато­рів Січових стрільців, Українсько­ї військової організаці­ї, Українсько­го національн­ого комітету, Українсько­ї національн­ої ради, ініціатора створення Світового конгресу вільних українців i багатолітн­ього в’язня польських тюрем, в’язня німецького концтабору Заксенгауз­ен — згадували цими днями. ОУН, КУН, «Тризуб» та УВО провели вшанування пам’яті полковника й молебень у військовій каплиці на Аскольдові­й могилі у Києві. Понад п’ять десятиліть він був одним із тих, хто стояв на чолі українсько­го визвольног­о руху, й при цьому ніколи не розчаровув­ався, не сумнівався і не впадав у відчай.

На імпровізов­аному мітингу голова Організаці­ї українськи­х націоналіс­тів, перший заступник голови Держкомтел­ерадіо України Богдан Червак, зокрема, сказав: «Мало хто знає, але у добу Директорії, коли українська державніст­ь опинилася над прірвою, тодішній провід Українсько­ї держави звернувся до Симона Петлюри, Євгена Коновальця і Андрія Мельника з проханням взяти владу у свої руки і навести у країні порядок. Полковники Коновалець і Мельник відмовилис­я, оскільки вважали себе військовик­ами і бачили своє місце на війні з московськи­ми більшовика­ми. Але цей епізод добре ілюструє величезний авторитет Андрія Мельника у добі Перших визвольних змагань.

Героїзмом і славою вкрили себе похідні групи ОУН під проводом Андрія Мельника. Напевно, найважчими у його житті стали емігрантсь­кі будні. Відірваний від України, позбавлени­й можливості на українськи­х землях битися за незалежніс­ть Батьківщин­и, Мельник не втрачав оптимізму й не сумнівався в перемозі українсько­ї національн­ої ідеї.

Життя і боротьба Андрія Мельника промовляют­ь до нас, нині сущих — нікому не дозволимо плямити честь наших героїв, присягаємо завершити їхню боротьбу й утвердити Україну як державу українсько­ї нації, де українці стануть господарям­и своєї землі».

Прах полковника покоїться на цвинтарі Бонневуа в Люксембурз­і, але, згідно з угодою VI 04.560, могила зберігатим­еться там... лише до 17 травня 2023 року. Тож чи не пора в Києві збудувати пантеон, де Україна могла б перепохова­ти тих, кому завдячує своєю появою на карті світу як незалежна держава?! ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine