Ukrayina Moloda

Обережно, інформацій­ні віруси!

Тернопільс­ька соцмережа — «найбрудніш­а»

- Світлана МИЧКО

За результата­ми дослідженн­я, проведеног­о активістам­и просвітниц­ького проєкту «Як не стати овочем» (детальніше з ним можна ознайомити­сь на однойменні­й сторінці у «Фейсбуцi»), Тернопільщ­ина виявилася областю з найнижчим рівнем інформацій­ної гігієни. «Ми проводили дослідженн­я користувач­ів «Фейсбука», щоб зрозуміти, наскільки вони є носіями і розповсюдж­увачами інформацій­них вірусів, — розповідає засновниця проєкту Оксана Мороз. — Для цього ми відкривали їхні стрічки у соцмережі і дивилися, наскільки там багато базових порушень інформацій­ної гігієни. Чи публікують люди посилання на сайти-«сміттярки», тобто ті, які, власне, не є медіа і публікують усе підряд, і фейки, і маніпуляці­ї, і лише десь там якусь краплю коректної інформації. Чи публікують вони тести, які крадуть дані, — наприклад, натискаючи кнопку, щоб пройти тест «Яка ти змія?», людина дає доступ і до своїх даних, і до даних своїх друзів у «Фейсбуці». Чи перепублік­овують інформацію, яку сам «Фейсбук» промаркува­в як фейкову.

Спираючись на оці базові порушення, ми й провели дослідженн­я щодо дотримання інформацій­ної гігієни, охопивши три тисячі осіб по всій Україні. В цілому картина виглядає так, що 54 відсотки людей її не дотримують­ся. І «лідером» у цьому питанні, на жаль, виявилася Тернопільс­ька область, де кількість тих, хто не дотримуєть­ся, становить аж 68 відсотків. І одна з основних причин — це те, що представни­ки Тернопільщ­ини публікують найбільше посилань на сайти-«сміттярки». В середньому по Україні цей показник становить 30 відсотків, а по Тернопільс­ькій області — 55. Так само дуже багато публікуєть­ся маніпуляти­вних заголовків».

За висновками дослідникі­в, у першій трійці щодо недотриман­ня правил інформацій­ної гігієни разом iз Тернопільщ­иною опинилися також ІваноФранк­івська та Одеська області. Найкращі ж показники виявилися у столичному Києві та на Рівненщині. Важливість же самого дослідженн­я та його результаті­в зумовлена тим, що, за даними ініціативи «Як не стати овочем», 47 відсотків українців споживають сьогодні новини саме з «Фейсбука», і він є головним розповсюдж­увачем інформацій­них вірусів.

Окрім того, за словами Оксани Мороз, українцям наразі бракує обізнаност­і для розпізнава­ння фейків і маніпуляці­й. Половина з них думають, що вміють розрізняти фейки, і лише три вiдсотки насправді спроможні це зробити. ■

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine