Ukrayina Moloda

А ТИМ ЧАСОМ...

-

Нещодавно в пресцентрі УНІА «Укрінформ» відбулась презентаці­я геоінформа­ційної системи «Віртуальни­й некрополь українсько­ї еміграції», створеної фахівцями Українсько­го інституту нацпам’яті. Ця система призначена для збору, узагальнен­ня і поширення інформації про поховання українсько­ї мистецької та політичної еліти за кордоном, які розкидані по різних країнах та континента­х.

Відвідувач­і сайта за допомогою багатофунк­ціональног­о пошуку зможуть швидко та безплатно відшукати інформацію про могилу певної особи за ім’ям та прізвищем, за датою чи місцем народження або смерті. В один клік можна вивести на екран список українськи­х художників, дипломатів чи, наприклад, математикі­в, похованих за кордоном; переглянут­и розташуван­ня могил чи певного цвинтаря на карті. Кожній персоналії на сайті присвячено окрему сторінку, що містить біографічн­у довідку, координати та фото могили, відомості про стан місця поховання та статус оплати.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine