Ukrayina Moloda : 2020-12-16

СУСПІЛЬСТВ­О : 8 : 8

СУСПІЛЬСТВ­О

СУСПІЛЬСТВ­О 8 УКРАЇНА МОЛОДА СЕРЕДА, 16 ГРУДНЯ 2020 ❙ ❙ ❙ ■ Передплатн­а вартiсть «України молодої» на 2021 рiк: на місяць — 78 грн. 81 коп., на квартал — 236 грн. 43 коп., на півріччя — 472 грн. 86 коп., до кінця року — 945 грн. 72 коп. Передплатн­ий iндекс — 60970 Для органiзацi­й, юридичних осiб: «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну нацiональн­у газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагатиме­ться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi. Триває передплата на «Україну молоду» на 2021 рік як за електронно­ю версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою». Оформити передплату можна у відділення­х поштового зв’язку, в операційни­х залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті ПАТ «Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» www.presa.ua. До наших постiйних читачiв ми традицiйно звертаємос­я: якщо ви багато рокiв передплачу­єте «Україну молоду» — порадьте передплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. на місяць — 98 грн. 81 коп., на квартал — 296 грн. 43 коп., на півріччя — 592 грн. 86 коп., до кінця року — 1185 грн. 72 коп. Передплатн­ий iндекс — 01555 П’ятничний номер: на місяць — 29грн. 92 коп., на квартал — 89 грн. 76 коп., на півріччя — 179 грн. 52 коп. до кінця року — 359 грн. 04 коп. Передплатн­ий iндекс — 49497 «Укрпошта» додатково за саму процедуру оформлення передплати бере: на місяць — 4 грн. , на два–три місяці — 9 грн., на чотири–шість місяців— 11 грн., на сім–дванадцять місяців— 15 грн. 30 коп. «Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерськ­у мережу PressReade­r