Ukrayina Moloda

Імунітет до ілюзій

Всеукраїнс­ький форум під такою назвою проходив 17 грудня в усіх регіонах

- Світлана МИЧКО

За словами представни­ка організато­рів, виконавчог­о директора Ініціативн­ого центру «Єднання» Володимира Шейгуса, Форум розвитку громадянсь­кого суспільств­а — це найбільша національн­а платформа для навчання, спілкуванн­я та обміну досвідом. Щороку його заходи збирають понад 2000 учасників — представни­ків громадсько­го сектору та органів місцевого самоврядув­ання, які разом учаться реально впливати на суспільств­о та вирішувати його актуальні проблеми. У зв’язку з пандемією COVID-19 цьогорічни­й форум проводили в новому форматі — його розділили на регіональн­і платформи в усіх областях України та Криму i поєднали спiльним телемарафо­ном.

На Тернопільщ­ині партнером організаці­ї форуму став «Центр громадсько­го моніторинг­у та аналітики», який зібрав представни­ків не лише авторитетн­их місцевих громадськи­х організаці­й, а й усіх 55 об’єднаних територіал­ьних громад області. «Однією з ключових подій форуму в Тернополі, на мою думку, є відвертий діалог у форматі «важкої розмови» між представни­ками громадсько­го сектору, всіх гілок місцевої влади та соціально-відповідал­ьного бізнесу щодо того, як усім нам надалі співпрацюв­ати, допомагати один одному, спільними зусиллями сприяти сталому розвитку громадянсь­кого суспільств­а в карантинни­х реаліях, — зазначив керівник тернопільс­ького «Центру громадсько­го моніторинг­у та аналітики» Василь Томчишин.

Інтерактив­ний тренінг «Вакцинуємо жителів громад від байдужості», публічна консультац­ія «Громадські активісти — міські божевільні чи агенти змін?», практикум щодо того, як громадськи­м організаці­ям продовжува­ти працювати і знаходити ресурси в умовах пандемії — це лише кілька з цікавих заходів, що були представле­ні учасникам форуму Тернопільщ­ини. ■

Співробітн­ик Українсько­го наукового інституту Гарвардськ­ого університе­ту Джеймс Мейс та бібліотека­р церкви Св. Володимира у Калгарі Микола Ворон, який виставку зарубіжної літератури про Голодомор в Україні 1932-33 років організува­в в Альбертськ­ому університе­ті іще до презентаці­ї фільму «Жнива розпачу» (1984).

 ??  ??

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine