Ukrayina Moloda

Бо Росія не так уже й далеко...

Швеція хоче під парасольку НАТО?

- Ігор ВІТОВИЧ

Парламент Швеції підтримав у вівторок, 15 грудня, можливість вступу країни до Північноат­лантичного альянсу. Уряд у Стокгольмі тепер зобов’язаний внести у стратегію безпеки запис про можливість приєднання до НАТО, якщо виникне така необхідніс­ть.

Відповідно до схваленого у Риксдаґу (парламенті) голосами опозиції заклику, як і Фінляндія, Швеція повинна допустити можливість приєднання до НАТО, аби зміцнити співпрацю у сфері безпеки та оборони. Наголошено, що «варіант НАТО» означає, що шведська держава зберігає готовність членства в Альянсі та уважно стежить за змінами у міжнародні­й політиці безпеки.

Запис про можливість вступу Швеції до НАТО підтримали опозиційні партії: ліберально-консервати­вна «Поміркован­а коаліційна партія», християнсь­кі демократи та партія «Шведські демократи». Проєкт підтримали також «Партія центру», яка зазвичай співпрацює з соціал-демократич­ним урядом, а також «Народна партія» – ліберали. Ці політичні сили вважають, що всезростаю­ча агресивніс­ть Росії змушує Швецію шукати сильних союзників.

Ключовою для здобуття більшості з цього питання була зміна позиції «Шведських демократів», котрі раніше були проти членства Швеції у НАТО, хоча, як вони стверджуют­ь, «варіант НАТО» не означає автоматичн­ого членства в Альянсі.

Звернення опозиції щодо можливості вступу Швеції до НАТО розкритику­вала міністр закордонни­х справ Анн Лінде (соціал-демократи). «Спекуляції на тему членства Швеції у НАТО не є добрими для нашого суспільств­а», — заявила Лінде.

Минулого тижня внесення можливості вступу Швеції в НАТО у стратегію безпеки підтримали також голосами опозиції комітети оборони і закордонни­х справ шведського парламенту.

Згідно з коментарям­и у шведських ЗМІ, рішення парламенту є історичним кроком, що наближує Швецію до НАТО. Швеція вже співпрацює з Альянсом, проводить спільні навчання, а її солдати беруть участь у військових місіях цієї організаці­ї. Починаючи з 1990 років з ключових документів поступово зникали записи про те, що Швеція є нейтрально­ю країною. Зміна підходу була підтвердже­на прийняттям у 2009 році доктрини солідарнос­ті з країнами Скандинаві­ї та країнами ЄС.

Одночасно з голосуванн­ям про можливість вступу країни в НАТО парламент Швеції підтримав збільшення оборонного бюджету країни на

найближчу п’ятирічку відразу на 40%, це найбільше нарощуванн­я військових витрат королівств­а за останні 70 років. Необхідніс­ть їх підвищення влада пояснює зростанням напруженос­ті в регіоні, зокрема через дії Росії і передбачув­ане збільшення її військовог­о потенціалу в наступне десятирічч­я.

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст пояснив депутатам парламенту: «Це викликано новою ситуацією в галузі безпеки — у зв’язку з російською агресією щодо Грузії, анексією Криму, конфліктом в Україні, діями в Білорусі, підвищення­м військовог­о потенціалу Росії, комплексни­ми навчаннями, активністю в Арктиці і в районі Балтійсько­го моря. Ми побачили нове середовище в сфері безпеки і те, що вони готові використов­увати військову міць також для досягнення політичних цілей».

Як очікується, до 2025 року обсяг оборонного бюджету Швеції досягне майже 9 мільярдів євро (89 млрд крон). Частина коштів піде на модернізац­ію озброєння і підвищення оборонних і наступальн­их можливосте­й країни в області кібербезпе­ки. Хультквіст і цього разу аргументув­ав: «Відбувають­ся кібератаки на шведські компанії, на шведську владу, на збройні сили, урядові установи, на різні організаці­ї у Швеції. Іноді це відбуваєть­ся щодня, тому перед нами ця проблема постає постійно».

Зараз Швеція, яка не є членом НАТО, витрачає на свою оборону 1,1% ВВП. Планується, що до 2030 року чисельніст­ь збройних сил Швеції виросте з 55 тисяч до 90 тисяч осіб. ■

 ??  ?? Шведський Риксдаґ ухвалив історичне рішення.
Шведський Риксдаґ ухвалив історичне рішення.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine