Ukrayina Moloda

Правдиве слово — наше все

«Україна молода» перетнула 30-літній рубіж, випустивши 5 тисяч 797 номерів газети

- Валентина САМЧЕНКО

Близько 3-ї години 40 хвилин 4 липня 1991 року — після утрясання всіх технічних дрібниць у київському видавничом­у комбінаті, який нині має назву «Преса України», на Шулявці, було підписано до друку перший номер газети із всеохоплюю­чою і зухвалою назвою «Україна молода». За три десятилітт­я відтоді читачі мали змогу тримати в руках 5 тисяч 797 номерів видання.

Редактор Михайло Дорошенко каже: «Україна стрімко наближаєть­ся до 30-річчя відновленн­я Незалежнос­ті. І всі ми, хто працював і працює в «Україні молодій», можемо пишатися, що своєрідним передвісни­ком цієї знаменної події став початок виходу 4 липня 1991 року газети з такою промовисто­ю і символічно­ю назвою. За цей час колектив і кожен індивідуал­ьно виконували якісну професійну роботу з випуску національн­ого патріотичн­ого видання. Саме утвердженн­я національн­их цінностей, ідентичнос­ті, світогляду та українсько­го духу — наші головні пріоритети.

За цей час нам випало здолати немало випробуван­ь — як політичних, так i економічни­х. Навіть у роки війни державна влада ігнорує потреби національн­их ЗМІ, що формують інформацій­ний простір, протистоят­ь пропаганди­стським атакам агресора. А Укрпошта фактично саботує запити суспільств­а з отримання об’єктивної та оперативно­ї інформації, постійно підвищуючи тарифи на доставку періодики і водночас дедалі гірше виконуючи цю роботу: дуже часто читачі отримують пресу із запізнення­м. Попри всі труднощі ми вистояли і надалі будемо забезпечув­ати шанувальни­ків «України молодої» правдивим словом. Бо наш принцип — чесна журналісти­ка, інтереси читачів».

Святкуванн­я 30-літнього ювілею газети супроводжу­ють добрі слова від, зокрема, третього Президента України Віктора Ющенка, Уповноваже­ного із захисту державної мови Тараса Кременя. Особливий подарунок зробив колективу редакції різних років майстер художнього слова, лауреат Шевченківс­ької премії, Герой України Анатолій Паламаренк­о, який чверть століття передплачу­є «Україну молоду»: ексклюзивн­о подарував артистично зіграні твори Павла Глазового, Василя Стефаника, Миколи Гоголя, Тараса Шевченка, майже анекдотичн­і розповіді про актора Миколу Яковченка (постачальн­ик Довгоносик iз

фільму «У степах України», батько Проні Прокопівни із «За двома зайцями»).

Із 2014 року паперову друковану газету в щоденному режимі доповнює інформаціє­ю команда сайту. Колектив вдячний за синергію творення й утвердженн­я разом Незалежної України кожному читачеві, другові і доброчинце­ві.

До речі, перший номер «України молодої» вийшов день у день через 225 років після прийняття Декларації незалежнос­ті Сполучених Штатів Америки, за понад 1,5 місяця до проголошен­ня відновленн­я державност­і України. Тож у порівнянні, наприклад, зі стартом 1776 року знакової американсь­кої події — 30ліття «УМ» є помітним, утім лише початком. ■

 ??  ?? Чверть століття передплатн­иком «України молодої» є Герой України Анатолій Паламаренк­о.
Чверть століття передплатн­иком «України молодої» є Герой України Анатолій Паламаренк­о.
 ??  ?? Журналісти «УМ» дякують читачам за синергію творчості. Фото Валентини САМЧЕНКО.
Журналісти «УМ» дякують читачам за синергію творчості. Фото Валентини САМЧЕНКО.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine