ОГОЛОШЕННЯ

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО -

У зв’яз­ку з втра­тою вва­жа­ти не­дій­сни­ми по­свід­че­н­ня адво­ка­та Ов­ча­рук Ган­ни Ми­ко­ла­їв­ни, ви­да­не на під­ста­ві Сві­до­цтва про пра­во на за­ня­т­тя адво­кат­ською ді­яль­ні­стю №3715/10 від 26.06.2008 р.

По­свід­че­н­ня адво­ка­та Ов­ча­рук Ган­ни Ми­ко­ла­їв­ни вва­жа­ти не­дій­сним з 08.02.2018 р.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.