Юрій ПОПОВ,

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | КОРПОРАТИВНЕ ПРАВО -

член ро­бо­чої гру­пи з роз­роб­ки За­ко­ну «Про то­ва­ри­ства з обме­же­ною та до­да­тко­вою від­по­від­аль­ні­стю»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.