ДОВІДКОВО

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ -

Мар­шалл Брюс Ме­терз ІІІ (англ. Marshall Bruce Mathers III, на­ро­див­ся 17.10.1972 р., Сент-Джо­зеф, Міс­су­рі, США), більш ві­до­мий під сце­ні­чним псев­до­ні­мом Емі­нем (англ. Eminem) – аме­ри­кан­ський ре­пер, му­зи­чний про­дю­сер, ком­по­зи­тор та актор. У 2000-х ро­ках у Спо­лу­че­них Шта­тах йо­го тво­рів бу­ло про­да­но най­біль­ше. Про­тя­гом сво­єї кар’єри він ви­дав 10 аль­бо­мів, які по­сі­да­ли 1 мі­сце на Billboard-200 та 5 син­глів на Billboard Hot-100, які та­кож по­тра­пля­ли на пер­ші по­зи­ції. З про­да­жа­ми в США 45,1 млн аль­бо­мів та 42 млн тре­ків, Емі­нем є дру­гим за про­да­жа­ми чо­ло­ві­чим ар­ти­стом епо­хи Nielsen SoundScan, шо­стим ар­ти­стом за про­да­жа­ми в США та най­більш про­да­ва­ним хіп-хоп ар­ти­стом. Rolling Stone за­ра­ху­вав йо­го до спи­ску ТОП-100 най­ве­ли­чні­ших ар­ти­стів всіх ча­сів, на­зи­ва­ю­чи йо­го ко­ро­лем хіп-хо­пу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.