Де про­сту­пки, а де зло­чи­ни?

Yurydychna Gazeta - - АРГУМЕНТ. ПОЗИЦІЯ. ІДЕЯ -

Вер­хов­на Ра­да Укра­ї­ни прийня­ла За­кон №7279-д «Про внесення змін до де­яких за­ко­но­дав­чих актів Укра­ї­ни що­до спро­ще­н­ня до­су­до­во­го роз­слі­ду­ва­н­ня окре­мих ка­те­го­рій кри­мі­наль­них пра­во­по­ру­шень».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.