#1

Yurydychna Gazeta - - АНАЛІТИКА | АДВОКАТУРА / СУДОЧИНСТВО -

Об'єкт не­ру­хо­мо­го май­на, що за­знав пе­ре­тво­рень вна­слі­док дій на­бу­ва­ча, мо­же бу­ти ви­тре­бу­ва­ний з чу­жо­го не­за­кон­но­го во­ло­ді­н­ня.

По­ка­зо­вим у цьо­му кон­текс­ті є ви­сно­вок Вер­хов­но­го Су­ду, від­обра­же­ний у по­ста­но­ві від 10.05.2018 р. у спра­ві №29/5005/6381/2011. На від­мі­ну від лі­кві­до­ва­них ви­щих су­дів, які у та­ких ви­пад­ках від­мов­ля­ли у за­сто­су­ван­ні він­ди­ка­ції, Вер­хов­ний Суд у за­зна­че­ній по­ста­но­ві на­го­ло­сив, що об'єкт не­ру­хо­мо­го май­на, ство­ре­ний з прив'яз­кою до вже на­яв­ної не­ру­хо­мо­сті з ви­ко­ри­ста­н­ням її фун­кціо-

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.