Ві­кто­рія Ма­зур:

Zhinka - - Гостя Номера -

Май­стер спор­ту між­на­ро­дно­го кла­су, 22 ро­ки.

2013 р. — ор­ден кня­ги­ні Оль­ги

III ст. за до­ся­гне­н­ня ви­со­ких спор­тив­них ре­зуль­та­тів на XXVII Все­сві­тній лі­тній Уні­вер­сі­а­ді в Ка­за­ні, ви­яв­ле­ні са­мо­від­да­ність та во­лю до пе­ре­мо­ги, під­не­се­н­ня між­на­ро­дно­го ав­то­ри­те­ту Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.