Слава Шульц

Zhinka - - Історія З Життя -

Про­фе­сія: ху­до­жник-гра­фік.

Вік: 24 ро­ки.

Рі­дне мі­сто: Дні­про.

Осві­та: Дні­про­пе­тров­ський обла­сний те­а­траль­но-ху­до­жній ко­ледж, Хар­ків­ська дер­жав­на ака­де­мія ди­зай­ну та ми­сте­цтва. До­ся­гне­н­ня: 2016 ро­ку книж­ка «Та­шень­ка і ка­ктус» ви­зна­на одним з най­кра­си­ві­ших ви­дань сві­ту.

Жит­тє­ве кре­до: «Ви­ко­нуй свою роботу до­бре, або не бе­ри­ся за неї зов­сім!»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.