Во­ни на­пи­са­ли ІСТО­РІЮ

МА­БУТЬ, ВАЖ­КО ЗНА­ЙТИ ЛЮ­ДЕЙ, ЯКІ Б ЗОВ­СІМ НЕ ЧУЛИ ПРО ЦИХ ДИВОВИЖНИХ ЖІ­НОК.

Zhinka - - Постаті -

Тре­тє мі­сце у сві­ті за по­пу­ляр­ні­стю пі­сля Бі­блії та Шек­спі­ра три­ма­ють книжки, на­пи­са­ні жін­кою, — де­те­кти­ви Ага­ти Крі­сті. І з ни­ми гі­дно зма­га­ю­ться ро­ма­ни Джейн Остін, най­ві­до­мі­ший з яких був про­да­ний біль­ше ніж 20 міль­йо­нам чи­та­чів, та каз­ки Джо­ан Ро­у­лінг з ти­ра­жа­ми по­над 400 міль­йо­нів при­мір­ни­ків. На­ди­ха­ю­чі при­кла­ди!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.