Три ци­та­ти від Джейн

Zhinka - - Постаті -

Іно­ді за ща­стя тре­ба бо­ро­ти­ся на­віть із со­бою». («Гор­дість та упе­ре­дже­н­ня».)

Одній по­ло­ви­ні люд­ства зав­жди не­зро­зумі­ло, чо­му щось по­до­ба­є­ться ін­шій». («Ем­ма».)

Ко­жне ду­шев­не по­ри­ва­н­ня вар­то по­ві­ря­ти ро­зу­мом». («Гор­дість та упе­ре­дже­н­ня».)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.