Три ци­та­ти від Ага­ти

Zhinka - - Постаті -

Все, у що я лю­би­ла гра­ти­ся в ди­тин­стві, ли­ши­ло­ся улю­бле­ним за­ня­т­тям на все жи­т­тя. На­при­клад, гра в дім».

Шлюб озна­чає біль­ше, ніж ко­ха­н­ня, я при­три­му­ю­ся ста­ро­мо­дної то­чки зо­ру: най­го­лов­ні­ше — це по­ва­га».

Ро­берт Грейвз якось ска­зав ме­ні, що не­ма за­ня­т­тя більш спри­я­тли­во­го для роз­ви­тку твор­чої думки, ніж ми­т­тя по­су­ду. Вва­жаю, він має ра­цію».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.