ХІД РО­БО­ТИ:

Zhinka - - Викрійка -

1 Пі­ло­чки та спин­ку при­зі­бра­ти по верх­ніх зрі­зах по­між по­зна­чка­ми­зі­ро­чка­ми. Ко­ке­тки пі­ло­чок при­ши­ти до пі­ло­чок, а ко­ке­тку спин­ки — до спин­ки. При­пу­ски швів за­пра­су­ва­ти на ко­ке­тки. Ко­ке­тки ви­стро­чи­ти близь­ко до швів. 2 Ви­ко­на­ти пле­чо­ві шви. 3 Ни­жні зрі­зи ру­ка­вів при­зі­бра­ти до дов­жи­ни ман­же­ти. Ко­жну ман­же­ту зши­ти у кіль­це. Ман­же­ти при­ши­ти до ни­жніх зрі­зів ру­ка­вів, при­пу­ски швів за­пра­су­ва­ти на ман­же­ти. Вну­трі­шні по­ло­вин­ки

ман­жет ви­вер­ну­ти на спід, під­вер­ну­ти і при­ши­ти шва­ми при­ши­ва­н­ня.

4 При­пуск на під­гин ни­зу за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік і при­стро­чи­ти на від­ста­ні 1 см.

5 Зов­ні­шні де­та­лі пла­нок для за­стіб­ки при­ши­ти до зрі­зів бор­тів, при­пу­ски швів за­пра­су­ва­ти на план­ки.

6 Ко­су бей­ку (а) скла­сти уздовж, ли­цьо­вим бо­ком все­ре­ди­ну, і про­кла­сти стро­чку на від­ста­ні 3 мм від зги­ну. При­пу­ски шва зрі­за­ти близь­ко до стро­чки. Бей­ку ви­вер­ну­ти, при­пра­су­ва­ти

і роз­рі­за­ти на 9 рів­них ча­стин. Ко­жно­му від­різ­ку на­да­ти фор­ми пе­тлі та при­ме­та­ти кін­ці пе­тель до пе­ре­дньо­го зрі­зу при­ши­тої до пра­вої пі­ло­чки зов­ні­шньої де­та­лі план­ки за роз­мі­ткою. На вну­трі­шній де­та­лі ко­жної план­ки за­пра­су­ва­ти на ви­во­рі­тний бік вну­трі­шній зріз на ши­ри­ну 2 мм уздовж лі­нії шва. Вну­трі­шні де­та­лі пла­нок на­кла­сти на вже при­ши­ті зов­ні­шні де­та­лі ли­цьо­вим бо­ком до ли­цьо­во­го бо­ку і зши­ти пе­ре­дні та ни­жні зрі­зи. План­ки ви­вер­ну­ти, вну­трі­шні краї пла­нок при­ме­та­ти і з ли­цьо­во­го бо­ку блуз­ки про­кла­сти стро­чки то­чно у шви при­ши­ва­н­ня пла­нок.

7 Ко­мір зі стій­кою. Де­та­лі ко­мі­ра скла­сти ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми і зши­ти зов­ні­шні зрі­зи. Ко­мір ви­вер­ну­ти, при­пра­су­ва­ти та ви­стро­чи­ти у край. Де­та­лі стой­ки скла­сти ли­цьо­ви­ми бо­ка­ми, про­клав­ши між їхні­ми верх­ні­ми зрі­за­ми ко­мір. Зши­ти пе­ре­дні і верх­ні зрі­зи стій­ки, по­чав­ши й за­кін­чив­ши стро­чку то­чно бі­ля лі­нії шва вши­ва­н­ня і при­хо­плю­ю­чи ко­мір. Стій­ку ви­вер­ну­ти. Зов­ні­шню де­таль стій­ки вши­ти у гор­ло­ви­ну. При­пу­ски шва за­пра­су­ва­ти на стій­ку. Вну­трі­шню де­таль стій­ки під­вер­ну­ти і при­ме­та­ти швом вши­ва­н­ня. Зов­ні­шню де­таль стій­ки ви­стро­чи­ти близь­ко до шва вши­ва­н­ня.

8 На план­ку лі­вої пі­ло­чки при­ши­ти ґу­дзи­ки у від­по­від­них до на­ві­сних пе­тель мі­сцях, при цьо­му пе­ре­дні краї пла­нок ма­ють збі­га­ти­ся.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.