Від­кри­тий пи­ріг З МОРКВОЮ

Zhinka - - Смачного! -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

ТІСТО: 1 склян­ка бо­ро­шна

120 г вер­шко­во­го ма­сла (кім­на­тної тем­пе­ра­ту­ри) во­да та сіль НАЧИНКА: 2 яй­ця 50 г пар­ме­за­ну (на­тер­ти)

350 г до­ма­шньо­го си­ру

2 ст. лож­ки на­ту­раль­но­го йо­гур­ту 350 г мор­кви сіль

1

Про­сі­я­ти бо­ро­шно ра­зом із сі­л­лю. Пе­ре­мі­ша­ти із сі­че­ним вер­шко­вим ма­слом та ви­мі­шу­ва­ти до ста­ну кри­хти. Да­лі ви­мі­шу­ва­ти, по­сту­по­во до­да­ю­чи во­ду, по­ки тісто не ста­не гла­день­ким та ела­сти­чним.

2

Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 200°С. Зма­сти­ти кру­глу фор­му для ви­пі­ка­н­ня з хви­ля­стим бор­ти­ком ма­слом, ви­кла­сти тісто та роз­по­ді­ли­ти йо­го по дну та стін­ках фор­ми. Ви­дел­кою на­ко­ло­ти тісто по всій по­верх­ні, по­мі­сти­ти фор­му в ду­хов­ку та ви­пі­ка­ти корж упро­довж 10 хв. Вийня­ти фор­му з кор­жем із ду­хов­ки та по­ста­ви­ти ви­сти­га­ти, не ви­йма­ю­чи із фор­ми. Змен­ши­ти тем­пе­ра­ту­ру у ду­хов­ці до 120°С.

3

На­чи­сти­ти мор­кву та на­рі­за­ти її тон­ки­ми довгими бру­со­чка­ми. Ві­два­ри­ти у під­со­ле­ній во­ді, що ки­пить, впро­довж 5 хв., від­ки­ну­ти на дру­шляк, обли­ти хо­ло­дною во­дою. 4

Зби­ти до­ма­шній сир з яй­ця­ми, йо­гур­том і пар­ме­за­ном. 5 Ви­кла­сти на корж із ті­ста мор­кву, за­ли­ти сир­ною су­міш­шю. По­ста­ви­ти фор­му в ду­хов­ку та ви­пі­ка­ти 40 хв., — до го­тов­но­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.