ГРИБНИЙ пи­ріг із си­ром у за­вар­но­му ті­сті

Zhinka - - Смачного! -

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

100 г вер­шко­во­го ма­сла (або мар­га­ри­ну) 200 мл во­ди 1 склян­ка бо­ро­шна 2 яй­ця 1 ст. ложка го­то­вої гір­чи­ці 0,5 ч. лож­ки су­ше­ної па­при­ки дріб­ка ме­ле­но­го го­стро­го чер­во­но­го пер­цю сіль та чор­ний ме­ле­ний пе­рець 400 г гри­бів 1 ци­бу­ли­на 200 г твер­до­го си­ру олія для сма­же­н­ня

1

На­рі­за­ти гри­би та ци­бу­лю. Ро­зі­грі­ти у ско­во­ро­ді олію, ви­кла­сти гри­би з ци­бу­лею, при­пра­ви­ти сі­л­лю і пер­цем до сма­ку та злег­ка об­сма­жи­ти. Да­ти охо­ло­ну­ти.

2

У ка­стру­лі довести до ки­пі­н­ня ма­сло з во­дою, змен­ши­ти во­гонь до мі­ні­му­му та вси­па­ти ві­дра­зу все бо­ро­шно, швидко по­мі­шу­ю­чи, щоб у ті­сті не утво­ри­ло­ся гру­до­чок. Злег­ка осту­ди­ти. 3 Мі­ксе­ром по одно­му вмі­си­ти у тісто яй­ця, що­раз ви­мі­шу­ю­чи тісто до одно­рі­дно­сті. 4

До­да­ти у тісто гір­чи­цю, па­при­ку, сіль і пе­рець до сма­ку та зно­ву все гарно пе­ре­мі­ша­ти мі­ксе­ром. 5

Гру­бо на­тер­ти сир, по­кла­сти у тісто, пе­ре­мі­ша­ти. До­да­ти гри­би. 6 Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 200°С. Зма­сти­ти фор­му для за­пі­ка­н­ня ма­слом (або за­сте­ли­ти пе­кар­ським па­пе­ром) і рів­но­мір­ним шаром ви­кла­сти під­го­то­ва­не тісто. По­ста­ви­ти в ду­хов­ку та ви­пі­ка­ти 20 хв., по­тім змен­ши­ти тем­пе­ра­ту­ру до 180°С та ви­пі­ка­ти пи­ріг іще 20-30 хв., до го­тов­но­сті, по­ки звер­ху не утво­ри­ться рум’яна ско­рин­ка.

7

Вийня­ти з ду­хов­ки і да­ти 10-15 хв. ви­сти­гну­ти пе­ред тим, як на­рі­за­ти. Пи­ріг чудово сма­кує як те­плим, так і хо­ло­дним.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.