М’ясний пи­ріг

Zhinka - - Смачного! -

Ко­ли дру­зі зне­на­цька по­обі­ця­ли за­ско­чи­ти пі­сля ро­бо­ти і ча­су на ви­мі­шу­ва­н­ня дрі­жджо­во­го ті­ста та про­пі­ка­н­ня си­рої на­чин­ки не­має, — ви­ру­чить цей до­сить простий і швид­кий у при­го­ту­ван­ні пи­ріг.

Ал­ла Ма­тві­їв­на, м. Ко­ро­стень

ВАМ ПО­ТРІ­БНІ:

300 г сви­ни­ни 2 кар­то­пли­ни 1 ци­бу­ли­на-пір

200 мл (+ 1–2 лож­ки у на­чин­ку) сме­та­ни жир­ні­стю 10% 200 г ма­йо­не­зу бо­ро­шно (скіль­ки тісто ві­зьме) 2 яй­ця 0,75 ч. лож­ки роз­пу­шу­ва­ча ті­ста олія для сма­же­н­ня сіль та пря­но­щі до сма­ку (до м’яса, кар­то­плі) 1 Дрі­бно по­рі­за­ти сви­ни­ну, при­сма­чи­ти сі­л­лю і спе­ці­я­ми до сма­ку. Об­сма­жи­ти у ро­зі­грі­тій олії май­же до го­тов­но­сті. Пе­ре­кла­сти у ми­ску. 2 На­рі­за­ти ку­би­ка­ми кар­то­плю й об­сма­жи­ти її у тій олії, у якій сма­жи­ла­ся сви­ни­на, до на­пів­го­тов­но­сті. 3 На­рі­за­ти кіль­ця­ми бі­лу та тро­хи зе­ле­ної ча­сти­ни ци­бу­лі-по­ру. Змі­ша­ти м’ясо, кар­то­плю та ци­бу­лю, при­сма­чи­ти сі­л­лю та пря­но­ща­ми до сма­ку. До­да­ти 1-2 ст. лож­ки сме­та­ни, гарно пе­ре­мі­ша­ти.

4 Ро­зі­грі­ти ду­хов­ку до 180°С. Для ті­ста змі­ша­ти ма­йо­нез зі сме­та­ною, до­да­ти яй­ця, по­со­ли­ти. Змі­ша­ти роз­пу­шу­вач із 2-3 ст. лож­ка­ми бо­ро­шна, до­да­ти у сме­тан­ну су­міш та пе­ре­мі­ша­ти. По­стій­но ви­мі­шу­ю­чи, до­да­ти стіль­ки бо­ро­шна, щоб тісто на­га­ду­ва­ло гу­сту за­маз­ку: не те­кло, але силь­но при­ли­па­ло до рук. 5 Ви­кла­сти по­ло­ви­ну ті­ста на дно зма­ще­ної ма­слом кру­глої фор­ми для ви­пі­ка­н­ня.

6 Ви­кла­сти на­чин­ку на тісто, рів­но­мір­но роз­по­ді­ли­ти; обе­ре­жно, щоб не за­чі­па­ти на­чин­ку, ви­кла­сти звер­ху дру­гу по­ло­ви­ну ті­ста. Ро­зрів­ня­ти тісто змо­че­ни­ми у во­ді ру­ка­ми.

7 Ви­пі­ка­ти до го­тов­но­сті впро­довж 20-25 хв. Вийня­ти з ду­хов­ки та да­ти тро­хи охо­ло­ну­ти пе­ред тим, як на­рі­за­ти.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.