ДУМКИ ПРО КНИ­ГИ

Zhinka - - Дозвілля -

Кни­ги по­ді­бні рі­кам, що та­му­ють спра­гу ці­ло­го сві­ту, це — дже­ре­ла мудрості.

Не­стор Лі­то­пи­сець. Учі­тесь, чи­тай­те, і чу­жо­му на­учай­тесь, й сво­го не цу­рай­тесь.

Та­рас Шев­чен­ко. Є кни­ги, які тре­ба тіль­ки ску­шту­ва­ти, є та­кі, які най­кра­ще про­ков­тну­ти, і ли­ше не­ба­га­то — роз­жу­ва­ти і пе­ре­тра­ви­ти.

Френ­сіс Бе­кон. Бу­ди­нок, у яко­му не­має кни­ги, по­ді­бний ті­лу без ду­ші.

Марк Тул­лій Ци­це­рон. Лю­ди­на з хо­ро­шою кни­гою в ру­ках ні­ко­ли не є са­мо­тньою.

Фран­че­ско Пе­трар­ка. Кни­ги — це ві­кна, че­рез які ви­дно ду­шу.

Гар­рі­єт Бі­чер-Стоу. Усі хо­ро­ші книжки схо­жі тим, що во­ни прав­ди­ві­ші за жи­т­тя.

Ер­нест Ге­мі­нґвей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.